Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid en regering för kommunen. Styrelsen ansvarar för kommunens utveckling inom samtliga samhällsområden och svarar även för kommunens ekonomi. Styrelsen ansvarar dessutom för att kommunfullmäktiges beslut blir utförda. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter.

Presidium

Porträtt av ordförande

Ordförande
Gert Jonsson (M)
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

Porträtt av vice ordförande

Vice ordförande
Kenth Williamsson (S)
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

4

Moderaterna

2

Kristdemokraterna

2

Centern

1

Vänsterpartiet

1

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

1

 

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsen leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för den kommunala verksamheten. Bland annat:

  • befolkningsutveckling
  • bostadsförsörjning
  • kommunikationer
  • turism
  • näringslivsutveckling
  • flyktingmottagning
  • integration
  • information
  • IT-utveckling.

På kommunstyrelsens bord kommer också löpande ärenden, det vill säga frågor som till exempel initieras av enskilda och som kräver relativt snabbt beslut.

Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd enligt räddningstjänstens regler. Kommunstyrelsen är också ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och civila katastrofer.

Två utskott

Kommunstyrelsen har två utskott; arbetsutskottet som är kommunstyrelsens beredande organ i alla frågor som inte direkt kan kopplas till tekniska utskottet som i sin tur ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten i form av bland annat vatten och avlopp, gator och torg, grönytor, lekplatser, kommunens skogar mm. 

Varje utskott har viss beslutanderätt i frågor som berör utskottets ansvarsområde. Antalet ledamöter i varje utskott är.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-09-18

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision