Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid en regering på kommunnivå. Styrelsen ansvarar för kommunens utveckling inom samtliga samhällsområden och svarar även för kommunens ekonomi. Styrelsen ansvarar dessutom för att kommunfullmäktiges beslut blir utförda.

Kommunstyrelsen leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för den kommunala verksamheten. Särskilt kan nämnas frågor som befolkningsutveckling, bostadsförsörjning, kommunikation, turism, näringslivsutveckling, flyktingmottagning, integration, information och IT-utveckling. På kommunstyrelsens bord kommer också löpande ärenden, det vill säga frågor som till exempel initieras av enskilda och som kräver relativt snabbt beslut.

Kommunstyrelsen är sammansatt av representanter för de olika politiska partierna. Antalet ledamöter är 13. Dess ordförande är Gert Jonsson (M), kommunalråd. 1:e vice ordförande är Ulf Abrahamsson (C). 2:e vice ordförande är Kenth Williamsson (S), oppositionsråd.

Kommunstyrelsen har ett utskott; arbetsutskottet som är kommunstyrelsens beredande organ.

Presidium

Porträtt av ordförande

Ordförande
Gert Jonsson (M)
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

Porträtt av vice ordförande

Vice ordförande
Kenth Williamsson (S)
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

4

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

Sverigedemokraterna

2

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Kristdemokraterna

1

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision