Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid en regering på kommunnivå. Styrelsen ansvarar för kommunens utveckling inom samtliga samhällsområden och svarar även för kommunens ekonomi. Styrelsen ansvarar dessutom för att kommunfullmäktiges beslut blir utförda.

Kommunstyrelsen leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för den kommunala verksamheten. Särskilt kan nämnas frågor som befolkningsutveckling, bostadsförsörjning, kommunikation, turism, näringslivsutveckling, flyktingmottagning, integration, information och IT-utveckling. På kommunstyrelsens bord kommer också löpande ärenden, det vill säga frågor som till exempel initieras av enskilda och som kräver relativt snabbt beslut.

Kommunstyrelsen ansvarar även för räddningstjänst, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen är sammansatt av representanter för de olika politiska partierna. Antalet ledamöter är 13.

Kommunstyrelsen har två utskott; arbetsutskottet som är kommunstyrelsens beredande organ samt personalutskott.

Presidium 230101-241231

Ordförande
Gert Jonsson (M)
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

1:e vice ordförande
Kenth Williamsson (S)
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

2:e vice ordförande
Thomas Axelsson (KD)
Tel: 0765-17 52 38

E-post: thomas.axelsson@vaggeryd.se

Presidium 250101-261231

Ordförande
Kenth Williamsson (S)
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

1:e vice ordförande
Gert Jonsson (M)
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

2:e vice ordförande
Jörgen Johansson (C)
Tel: 0702-03 14 04

E-post: jorgen.johansson@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

4

Moderaterna

3

Sverigedemokraterna

2

Centern

1

Liberalerna

1

Empartiet

1

Kristdemokraterna

1


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell