Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver verksamheter inom bibliotek, kulturskola, sim- och sporthall, öppen ungdomsverksamhet och är engagerade i det försvarshistoriska museet Miliseum.

Bibliotek finns i Vaggeryd och Skillingaryd samt filialer i Hok och Hagshult. Sim- och sporthallverksamheten finns i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok. Kulturskolan undervisar i Skillingaryd och Vaggeryd. Öppen ungdomsverksamhet finns på fritidsgårdarna UG i Skillingaryd och UC i Vaggeryd.

De huvudsakliga ansvarsområdena är att stödja och främja folkhälsa via kultur- , idrott- och friluftsliv, allmänna kulturaktiviteter, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning samt programverksamhet av olika slag. I ansvaret för friluftsliv ingår drift- och underhåll av badplatser och vandringsleder.

Nämnden ansvarar för avtal och kontakter med föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP som sköter de kommunala idrottsanläggningarna i Skillingaryd och Vaggeryd.

Föreningslivet och studieförbunden har en stark förankring i kommunen och får stöd genom olika former av bidrag. Utöver bidragsgivning ingår det även att bevilja lotteritillstånd, hålla kontakt, omvärldsbevaka och lämna service till föreningar och organisationer.

Nämnden ansvarar för att utse kommunens årliga utdelning av stipendium för Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond, kulturpris, byggnadsvårdspris, Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse och idrottsliga prestationer.

Kultur- och fritidsnämnden är sammansatt av representanter för de olika politiska partierna. Antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden är sju. Kultur- och fritidsnämnden har ett arbetsutskott och konstutskott.

Presidium

Ordförande
Nadira Kilim (S)
Mobil: 0733-25 49 85

E-post: nadira.kilim@vaggeryd.se

Vice ordförande
Jan Eric Victor (KD)

E-post: janeric.victor@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

3

Moderaterna

1

Centerpartiet

1

Sverigedemokraterna

1

Kristdemokraterna

1


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed