Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Miljö- och byggnämnden

Många känner kanske till miljö- och byggnämnden som den instans som ansvarar för bygglovsprövningar.

Men nämnden har ett betydligt större verksamhetsområde än så. Kort sagt kan man säga att nämnden ansvarar för kommunens ålägganden som beskrivs i livsmedelslagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser kring planläggning av mark och vatten och om byggande. Den syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och hållbar livsmiljö för både dagens människor och för kommande generationer. Miljöbalken i sin tur syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och kommande generationer har tillgång till en hälsosam och god miljö. Miljöbalken säger även att naturen har ett skyddsvärde och människors rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Nämnden handlägger exempelvis ärenden kring bostadshygien, buller, luftföroreningar, livsmedelshygien och smittskydd. Man svarar för kalkning av försurade vatten och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Antalet ledamöter i miljö- och byggnämnden är sju.

Presidium

Ordförande
Magnus Dauhn (S)
Tel: 0708-71 07 38

E-post: magnus.dauhn@vaggeryd.se

Vice ordförande
Mats Bergman (C)
Tel: 0730-88 13 30

E-post: mats.bergman@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

3

Moderaterna

1

Kristdemokraterna

1

Centerpartiet

1

Sverigedemokraterna

1

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Åsa Berg