Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för planläggning, bygglov och miljö- och tillståndsärenden av olika slag. Nämnden har nio ledamöter från sju partier.

Presidium

Ordförande
Peter Sjöberg (M)
Tel: 0370-715 64

E-post: peter.sjoberg@vaggeryd.se

Vice ordförande
Magnus Dauhn (S)
Tel: 0393-67 86 17

E-post: magnus.dauhn@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

2

Moderaterna

1

Kristdemokraterna

1

Centerpartiet

1

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

1

Miljö- och byggnämndens ansvarsområden

Kort kan man säga att nämnden ansvarar för kommunens ålägganden som beskrivs
i miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser kring planläggning av mark och vatten och
om byggande. Den syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
hållbar livsmiljö för både dagens människor och för kommande generationer.

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande
och kommande generationer har tillgång till en hälsosam och god miljö. Den säger att
naturen har ett skyddsvärde och människors rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Nämnden handlägger exempelvis ärenden kring bostadshygien, buller, luftföroreningar,
livsmedelshygien och smittskydd. Man svarar för kalkning av försurade vatten och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-20

Sidansvarig:

Åsa Berg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision