Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, omsorger om människor med olika funktionsvariationer, hemsjukvård och äldreomsorg.

Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske.

Nämnden handlägger ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.

Antal ledamöter i socialnämnden är 11.

Presidium

Ordförande
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Tel: 0705-28 99 22

E-post: ann-katrin.lofstedt@vaggeryd.se

1:e vice ordförande
Göran Tollbo (S)
Tel: 0733-52 76 67

E-post: goran.tollbo@vaggeryd.se

2:e vice ordförande
Fredrik Nord (C)
Tel: 0707-34 63 99

E-post: fredrik.nord@vaggeryd.se

Partiernas representationParti

Antal ledamöterSocialdemokraterna

4Modetaterna

2Sverigedemokraterna

2Kristdemokraterna

1Empartiet

1Centerpartiet

1


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson