Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, omsorger om människor med olika funktionsvariationer, hemsjukvård och äldreomsorg.

Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske.

Nämnden handlägger ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Inspektionen för vård och omsorg(IVO)

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.

Antal ledamöter i socialnämnden är 11. Ordförande är Ann-Katrin Löfstedt (M). Vice ordförande Tomas Strand (S).

Presidium

Ordförande
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Tel: 0705 28 99 22

E-post: ann-katrin.lofstedt@vaggeryd.se

Vice ordförande
Thomas Strand (S)
Tel: 070-248 83 01

E-post: Thomas.strand@vaggeryd.se

Partiernas representationParti

Antal ledamöterSocialdemokraterna

3Centerpartiet

2Moderaterna

2Kristdemokraterna

1Liberalerna

1Miljöpartiet

1Sverigedemokraterna

1

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson