Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens främsta uppgift är att vara samordnande och verkställande organ för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, järnväg, parkområden, allmänna platser samt skog.

Tekniska nämnden utgör också trafiknämnd för de vägar som kommunen äger, vilket innebär att trafikföreskrifter och trafiksäkerhet åligger nämnden samt parkeringsövervakning. Nämnden ansvarar också över kommunens vatten- och avloppsverk och ledningar.

Antalet ledamöter i nämnden är sju.

Ordförande 230101-241231
Kenth Williamsson (S)
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

Ordförande 250101-261231
Gert Jonsson (M)
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

Vice ordförande
Olof Sjöholm (C)
Tel: 0702-24 28 04

E-post: olof.sjoholm@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

3

Centerpartiet

1

Moderaterna

1

Sverigedemokraterna

1

Kristdemokraterna

1


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Linda Viskic