Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Tekniska nämnden

Det tekniska utskottet blev i januari 2019 en teknisk nämnd, vilket innebär större beslutanderätt inom sitt ansvarsområde. I samband med det tog nämnden även över ansvaret över kommunala verksamhetsfastigheter.

Tekniska nämndens främsta uppgift är att vara samordnande och verkställande organ för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, järnväg, parkområden, allmänna platser samt skog.

Tekniska nämnden utgör också trafiknämnd för de vägar som kommunen äger, vilket innebär att trafikföreskrifter och trafiksäkerhet åligger nämnden samt parkeringsövervakning. Nämnden ansvarar också över kommunens vatten- och avloppsverk och ledningar.

Antalet ledamöter i nämnden är fem. Ordförande är Jerry Karlsson (L) och vice ordförande är Besim Matoshi (S).

Ordförande
Jerry Karlsson (L)
Tel: 070-757 91 90

E-post: Jerry.Karlsson@vaggeryd.se

Vice ordförande
Besim Matoshi (S)
Tel: 070-954 73 24

E-post: besim.matoshi@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

1

Centerpartiet

1

Liberalerna

1

Sverigedemokraterna

1

Kristdemokraterna

1

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-16

Sidansvarig:

Linda Viskic

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision