Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Revisorer

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet.

Revisorerna ska pröva om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Kommunrevisionen gör självständiga och oberoende utvärderingar.

Varje år ges en berättelse till kommunfullmäktige där man redogör för revisionen av verksamheten under det föregående året. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer.

Ordförande  
Göran Svensson (C)
Mobil:  073-229 84 23
E-post: goran.svensson@vaggeryd.se 

Vice ordförande
Inger Strandlund (S)
Mobil: 076-257 54 31
E-post: inger.strandlund@vaggeryd.se 

Linnea Graab (M)
E-post: linnea.graab@vaggeryd.se

Göran Sonesson (KD)
Mobil: 070-326 49 11
E-post: goran.sonesson@vaggeryd.se

Tore Olsson (L)
E-post: tore.olsson@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad