Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2020

Här finns avgifter för boende och insatser inom socialnämndens verksamheter för 2020.

Avgifter inom hemtjänsten

Oavsett vem du väljer som utförare betalar du samma avgift till kommunen.

Omvårdnad och serviceavgift

430 kr/timme. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2125 kronor/månad

Matleverans

Matlåda: 64 kronor/låda
Leveransavgift: 150 kronor/månad

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 300 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2125 kronor/månad.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 300 kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 300 kr/tillfälle.

Boendestöd

Omvårdnadsinsats: 185 kr/månad.

Hyra vård- och omsorgsboende

Betalas i enlighet med kontrakt, varierar mellan 3 708–7 105 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Måltidsabonnemang

Måltidsavgift för samtliga måltider är 4000 kronor/månad

Omvårdnad- och serviceavgift

2125 kronor/månad. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2125 kronor/månad.

Avgift dagverksamhet Asken

Dagverksamhet: 100 kr/dag, är inkomstbaserat och ingår i maxtaxan 2125 kronor/månad.
Lunch: 75 kronor/portion

Avgift korttidsvistelse och växelboende

Omvårdnadsavgift: 119 kr/dag, inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2125 kronor/månad
Måltidsavgift: 133 kr/dag

Avgift för trygghetslarm

Avgift: 360 kronor/månad. Inkomstbaserat, ingår i maxtaxan 2125 kronor/månad.

Installation av trygghetslarm: 300kr
Avinstallation av trygghetslarm: 150kr.
Larmbesök vid larm som enda insats 430kr/timme (lägst en timme).

Larmbesök och månadsavgift ingår i maxtaxan, det gör dock inte avgiften för installation och avinstallation av trygghetslarm.

Avgift för hemsjukvård under tillfällig vistelse

Vaggeryds kommun debiterar din hemkommun 785 kr/timme. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Kompressionsprodukter

Standardmodell: 170 kr/st
Måttsydd justrerbar: 240 kr/s

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-06

Sidansvarig:

Ekrem Voca