Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2022

Här finns avgifter för boende och insatser inom socialnämndens verksamheter.

Avgifter inom hemtjänsten

Oavsett vem du väljer som utförare betalar du samma avgift till kommunen.

Omvårdnad och serviceavgift

455 kr/timme. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 170 kronor/månad

Matleverans

Matlåda: 68 kronor/låda
Leveransavgift: 159 kronor/månad

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 317 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2 170 kronor/månad.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 317 kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 317kr/tillfälle.

Boendestöd

Omvårdnadsinsats: 196 kr/månad.

Hyra vård- och omsorgsboende

Betalas i enlighet med kontrakt, varierar mellan 3 708–7 105 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Måltidsabonnemang

Måltidsavgift för samtliga måltider är 4 231 kronor/månad

Omvårdnad- och serviceavgift

 Ingår i maxtaxan 2 170 kronor/månad.

Avgift dagverksamhet Asken

Dagverksamhet: 126 kr/dag, är inkomstbaserat och ingår i maxtaxan 2 170 kronor/månad.
Lunch: 79 kronor/portion

Avgift korttidsvistelse och växelboende

Omvårdnadsavgift: 126 kr/dag, inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 170  kronor/månad
Måltidsavgift: 141 kr/dag

Avgift för trygghetslarm

Avgift: 381 kronor/månad. Inkomstbaserat, ingår i maxtaxan 2 170  kronor/månad.

Installation av trygghetslarm: 317 kr
Avinstallation av trygghetslarm: 159 kr.
Larmbesök vid larm som enda insats 455 kr/timme (lägst en timme).

Larmbesök och månadsavgift ingår i maxtaxan, det gör dock inte avgiften för installation och avinstallation av trygghetslarm.

Avgift för hemsjukvård under tillfällig vistelse

Vaggeryds kommun debiterar din hemkommun 806 kr/timme. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Kompressionsprodukter

Standardmodell: 173 kr/st
Måttsydd justrerbar: 245 kr/s

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alisa Makic