Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2023

Här finns avgifter för boende och insatser inom socialnämndens verksamheter.

Avgifter inom hemtjänsten

Oavsett vem du väljer som utförare betalar du samma avgift till kommunen.

Omvårdnad och serviceavgift

462 kr/timme. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 359 kronor/månad

Matleverans

Matlåda: 69 kronor/låda
Leveransavgift: 161 kronor/månad

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 322 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2 359 kronor/månad.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 322kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 322 kr/tillfälle.

Boendestöd

Omvårdnadsinsats: 199 kr/månad.

Hyra vård- och omsorgsboende

Betalas i enlighet med kontrakt, varierar mellan 3 360 –7 500 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Måltidsabonnemang

Måltidsavgift för samtliga måltider är 4 294  kronor/månad

Omvårdnad- och serviceavgift

 Ingår i maxtaxan 2 359 kronor/månad.

Avgift dagverksamhet Asken

Dagverksamhet: 108 kr/dag, är inkomstbaserat och ingår i maxtaxan 2 359 kronor/månad.
Lunch: 80 kronor/portion

Avgift korttidsvistelse och växelboende

Omvårdnadsavgift: 128 kr/dag, inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 359 kronor/månad
Måltidsavgift: 143 kr/dag

Avgift för trygghetslarm

Avgift: 387 kronor/månad. Inkomstbaserat, ingår i maxtaxan 2 359 kronor/månad.

Installation av trygghetslarm: 322 kr
Avinstallation av trygghetslarm: 161 kr.
Larmbesök vid larm som enda insats 462 kr/timme (lägst en timme).

Larmbesök och månadsavgift ingår i maxtaxan, det gör dock inte avgiften för installation och avinstallation av trygghetslarm.

Avgift för hemsjukvård under tillfällig vistelse

Vaggeryds kommun debiterar din hemkommun 806 kr/timme. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Kompressionsprodukter

Standardmodell: 179 kr/st
Måttsydd justrerbar: 254 kr/st

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alisa Makic