Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2024

Här finns avgifter för boende och insatser inom socialnämndens verksamheter.

Avgifter inom hemtjänsten

Oavsett vem du väljer som utförare betalar du samma avgift till kommunen.

Omvårdnad och serviceavgift

471 kr/timme. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad

Matleverans

Matlåda: 70 kronor/låda
Leveransavgift: 164 kronor/månad

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 328 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 328 kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 328 kr/tillfälle.

Boendestöd

Omvårdnadsinsats: 203 kr/månad.

Hyra vård- och omsorgsboende

Betalas i enlighet med kontrakt, varierar mellan 3 360 –7 500 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Måltidsabonnemang

Måltidsavgift för samtliga måltider är 4 376  kronor/månad

Omvårdnad- och serviceavgift

Ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad.

Avgift dagverksamhet Asken

Dagverksamhet: 110 kr/dag, är inkomstbaserat och ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad.
Lunch: 80 kronor/portion

Avgift korttidsvistelse och växelboende

Omvårdnadsavgift: 130 kr/dag, inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad
Måltidsavgift: 146 kr/dag

Avgift för trygghetslarm

Avgift: 394 kronor/månad. Inkomstbaserat, ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad.

Installation av trygghetslarm: 328 kr
Avinstallation av trygghetslarm: 164 kr.
Larmbesök vid larm som enda insats 471 kr/timme (lägst en timme).

Larmbesök och månadsavgift ingår i maxtaxan, det gör dock inte avgiften för installation och avinstallation av trygghetslarm.

Avgift för hemsjukvård under tillfällig vistelse

Vaggeryds kommun debiterar din hemkommun 806 kr/timme. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Kompressionsprodukter

Standardmodell: 170 kr/st
Måttsydd justrerbar: 240 kr/st

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alisa Makic