Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Barnomsorgstaxa

Här finns taxorna för barnomsorg.

Avgiften beräknas på familjens gemensamma bruttoinkomster, för 2020 gäller maxtaxan 49.280 kr/månad. Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa med 3/8 på grundavgiften under tiden september–maj för de tre–femåringar som redan har barnomsorg. Som första barn räknas det yngst placerade barnet i familjen.

Förskolebarn 1–5 år

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

3%

1 478 kr

2:a barnet

2%

986 kr

3:e barnet

1%

493 kr

4:e barnet

0%

0


Skolbarnomsorg

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

2%

986 kr

2:a barnet

1%

493 kr

3:e barnet

1%

493 kr

4:e barnet

0%

0


Endast skollovsplats

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

1%

493 kr

2:a barnet

0,5%

246 kr

3:e barnet

0,5%

246 kr

4:e barnet

0%

0


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-01-15

Sidansvarig:

Marinette Hjelm

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision