Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barnomsorgstaxa

Här finns taxorna för barnomsorg.

Avgiften beräknas på hushållets beräknade gemensamma årsbruttoinkomst/12, för 2021 gäller maxtaxan 50.340 kr/månad. Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa med 3/8 på grundavgiften under tiden september–maj för de tre–femåringar som redan har barnomsorg. Som första barn räknas det yngst placerade barnet i familjen.

Förskolebarn 1–5 år

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

3%

1 510 kr

2:a barnet

2%

1 007 kr

3:e barnet

1%

503 kr

4:e barnet

0%

0


Skolbarnomsorg

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

2%

1 007 kr

2:a barnet

1%

503 kr

3:e barnet

1%

503 kr

4:e barnet

0%

0


Endast skollovsplats

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

1%

503 kr

2:a barnet

0,5%

252 kr

3:e barnet

0,5%

252 kr

4:e barnet

0%

0


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm