Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunens vapensköld

Kommunvapen

Symbolen i Vaggeryds kommuns vapen är ett vagnshjul.

Tanken bakom vagnshjulet

Genom hembygdsföreningarnas omfattande faktasamlingar i form av byggnader, verktyg, redskap samt utomordentliga skriftliga annaler, framgår det tydligt att verksamheten genom århundraden i denna kommun varit en omfattande järnhantering. Annan verksamhet har varit lantbruk samt virkes- och skogsbruk.

Under ett par århundraden har en vagnsindustri i mycket dominerat verksamheten i Vaggeryds- och Skillingarydsområdet. Industrin var föredömligt organiserad med serietillverkning ute på gårdarna i kommunen. Smed- och timmermansyrken var därför väl representerade. Vid senare strukturomläggningar blev båda dessa yrken också basen för dagens möbel- och metallindustri.

Vagnshjulet representerar på så sätt båda yrkena, symboliskt och reellt. I vapnet ser vi navet med ekrar i centrum. Lötena i hjulringen syns redo för infattning och ytterst finns hjulbandet av järn, som glödvarmt drivs ned runt löten, ekrar och nav - nedkylt förslutande hjulet.

Originalet för Vaggeryds nya kommunvapen färdigställdes i september 1988 av Erik Klini.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell