Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kollage med platsspecifika bilder

Foto: Anna Sköld, Mattias Bokinge, Swedese, Patrik Svedberg.

Marknadsplan och platsvarumärke för Vaggeryds kommun

Marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun beskriver hur vi tillsammans bygger bilden av vår plats så att fler invånare, inflyttare, besökare, företag och föreningar upplever att Vaggeryds kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Marknadsplanens mål

Målet för marknadsplanen är också ett av kommunfullmäktiges övergripande mål:

 • Vaggeryds kommun ska upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Ju fler vi är som berättar om platsen på samma sätt och ju bättre vi kan samverka, ju starkare blir bilden av vår plats – Vaggeryds kommun.

PLats för att göra skillnad - platssymbol

Visionen

Visionen beslutades av kommunfullmäktige i februari 2013. Visionen ägs av alla och är tänkt att bygga stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats – den genomsyrar allt. Marknadsplanen är ett av verktygen för att vi tillsammans ska nå visionen. Att berätta om och visa på att det som visionen beskriver finns till stor del redan idag är ett sätt för att bygga stolthet och inspirera fler att arbeta i visionens anda.

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter – formad med tanke och omtanke, där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition – för gränslöst skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer blir verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet, där allt är nära och där alla har betydelse.

Tre delmål

Delmål 1 - platssymbolen, vår visuella identitet

Vår visuella identitet, alltså hur vi presenterar oss visuellt på webben, i tryck, på kläder, skyltar och andra profilprodukter, är en viktig del av vårt varumärke. För att gemensamt kunna profilera och marknadsföra platsen Vaggeryds kommun visuellt finns platssymbolen, det färgglada ”V:et”.

Platssymbolen är inte knuten till organisationen Vaggeryds kommun, utan till den geografiska platsen. Därför får alla organisationer, föreningar och företag som på något sätt representerar och marknadsför platsen använda den. Regelverket kring symbolen är fritt och inbjuder till ett lekfullt och kreativt uttryck. Till exempel kan bilder läggas in i rutorna som skapar koppling till platsen på olika sätt.

Delmål 2 - berätta

Att använda berättelser, eller storytelling som är det engelska begreppet, är ett delmål för att stärka platsens profil och varumärke. Bra berättelser förmedlar en känsla eller något intressant som gör att man kommer ihåg dem och vill berätta dem vidare. Berättelser är också viktiga för att bygga stolthet över platsen och gemenskap bland alla som bor, lever och verkar här.

Det är många små berättelser som bidrar till bilden av vår plats. Ju mer samstämmiga våra berättelser är, ju mer stärks vår plats profil både internt och externt.

Våra berättelser ska genomsyras av visionen; Här ger vi plats för att göra skillnad, och sätta fokus på frågan VARFÖR?, inte så mycket detaljerad fakta som är svårt att komma ihåg.

Genom att i stort och smått, berätta om allt och alla som lyckas göra skillnad redan idag, precis som visionen säger, närmar vi oss visionen. Vi strävar också efter att berätta om det som är unikt för vår plats. Vi har tillsammans identifierat sex områden, våra berättelser, som präglar vår plats och som vi ska berätta om och ha fokus på i vår kommunikation och marknadsföring. Dessa sex berättelseområden är:

 • Kunskap och uppfinningsrikedom
 • Möbler och design
 • Entreprenörsandan och tillverkningsindustrin
 • Vår lilla stad
 • Småland
 • Uppkopplade mot omvärlden

Delmål 3 - göra tillsammans

Att samverka och göra saker tillsammans för att göra saker bättre och skapa synergier är extra viktigt för en liten kommun. Att söka samarbeten, i stort och smått, och ha en positiv inställning är därför ett viktigt delmål för att vi tillsammans ska kunna utveckla platsen. Detta är en inställning som alla som verkar för platsens bästa behöver ha.

Ett antal utvecklingsområden har definierats som viktiga att samarbeta kring för att skapa en attraktiv plats att bo, leva och verka på:

 • Ungas boendeförutsättningar
 • Äldres boendeförutsättningar
 • Tomtanskaffning
 • Kommunikationer
 • Rik och levande landsbygd
 • Attraktiva centrum
 • Mötesplatser
 • Fritid och föreningsliv
 • Kompetensförsörjning, utbilda för anställningsbarhet
 • Skola-näringsliv
 • Fortsättning på Remida


#mittvaggeryd

Använd gärna hashtaggen #mittvaggeryd om du delar bilder eller berättar något i sociala medier. Du kan också ansöka om att hantera kontot @mittvaggeryd på Instagram under en vecka och visa dina bilder från Vaggeryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell