Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Symboler om illustrerar man och kvinna, barn, hörselnedsättning, teckenspråk, fysiskt funktionshinder och synnedsättning.

Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar.

Kommunfullmäktige har 2021 -09-27 beslutat om att bifalla att Vaggeryds kommun instiftar ett Tillgänglighetspris där allmänheten kan nominera personer, föreningar för sina insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Tidigare pristagare

 • 2023 Kim Andersson
 • 2022 Ingen utdelning
 • 2021 Lena Haraldsson

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges avslutning.

Riktlinjer för priset

Priset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar. Främja ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga och det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning.

Nomineringar till priser ska baseras på de 11 prioriterade områden som definieras i regeringens proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.

Det kan handla om personer eller föreningar som aktivt arbetar med insatser inom viktiga områden som;

 • arbete och försörjning,
 • utbildning,
 • transport,
 • bebyggd miljö och samhällsplanering,
 • it, innovation och teknikutveckling,
 • hälsa,
 • social välfärd,
 • kultur, idrott och fritid,
 • konsument,
 • demokrati, och
 • rättsväsende.

Juryn utgörs av Tillgänglighetsrådet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell