Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ulla von Seths stiftelse

Ulla von Seth, som avled i oktober 2018, har i sitt testamente förordnat att huvuddelen av hennes kvarlåtenskap ska förvaltas av en stiftelse.

Stiftelsen har enligt testamentet ”till ändamål att utöva hjälpverksamhet genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Vaggeryds kommun, att användas till vård, rehabilitering eller liknande ändamål.”

Stiftelsen förvaltas av Byarums församling och styrelsen består av representanter för församlingen, Vaggeryds kommun och banken SEB.

Ansökan

Bidragstagare ska enligt testamentet vara bosatt i Vaggeryds kommun. Möjlighet att ansöka och få bidrag har även den som vårdas eller studerar utanför Vaggeryds kommun, dock längst fem år efter att sökande flyttat från kommunen.

Ansökan kan även göras för en grupp av bidragstagare för en gemensam aktivitet.

Bidragsansökningar skickas till Ulla von Seths stiftelse, c/o Byarums pastorat; se blankett.

Sista ansökningsdag är den 1 mars respektive 1 oktober årligen. Ansökan ska ske skriftligt och kan göras när som helst under året.

Upplysningar

För ytterligare information kontakta stiftelsens ordförande, Kenneth Åberg, kenneth.aberg@vaggeryd.se

Personporträtt av Ulla von Seth

Om Ulla von Seth

Fröken Ulla von Seth föddes 1920 och växte upp på Bratteborgs Herrgård, som äldst av tre barn till greve Torgil Gabriel von Seth och hans hustru grevinnan Elsa von Seth, född Nordenstierna.

Ulla von Seth har arbetat med barn och ungdomar i familj i såväl Sverige som USA. Under en tid var hon verksam vid hemslöjden i Borås. Hon återvände till Bratteborg under 1970-talet och var sedan dess aktiv i Byarums kyrkliga syförening ända fram till sin bortgång. De sista årtiondena bodde hon på Rydstorp, Södergård i Värnamo kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell