Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Samverkan inom miljömålsarbetet

I  miljömålsarbetet samverkar Vaggeryds kommun med andra organisationer och intressenter för att få mer effekt i miljöarbetet. 

Sveriges Ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Den verkar i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

  1. Läs mer om Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatrådet

Vaggeryds kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av länsstyrelsen. Det innebär bland annat att kommunen finns representerad i Klimatrådet av kommunalrådet Gert Jonsson.

Klimatveckan

Klimatrådet arrangerar den årliga klimatveckan som innehåller seminarier, utställningar och den stora klimatkonferensen.

  1. Läs mer om Klimatrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela RESAN

Vaggeryds kommun är med i projektet hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län - som startades under 2017. Projektet ska stötta kommunerna i länet samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Projektet löper till juli 2020 och finansieras till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

Vaggeryds kommun är med i projektet FASTR som syftar till att stödja en snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. De övergripande målen med FASTR-projektet är att vi ska få en transporteffektiv och fossiloberoende transportsektor, en mångfald av förnybara drivmedels- och laddningsalternativ samt effektiva planerings- och arbetsmodeller.

Projektet pågår under 2019-2021 och arbetet leds av Energikontoret Norra Småland. FASTR finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköping län men 24 andra aktörer däribland Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision