Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Blåklocka

Miljö och klimat

Vaggeryds kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela kommunens verksamhet och för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogram för Vaggeryds kommun

Miljöprogrammet är kommunens plattform för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Programmet är styrande för kommunkoncernens verksamheter inklusive de kommunala bolagen. Därutöver ska programmet vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer. Programmet är handlingsinriktat och bidrar till att vi går från ord till handling. Miljöprogrammet 2022-2025 antogs av kommunfullmäktige 29 november 2021 och ersätter det tidigare miljöprogrammet från 2018.

I miljöprogrammet 2022-2025 finns strategier, mål och åtgärder för hur vi ska arbeta med miljöfrågorna. I miljöprogrammet finns även strategier för hållbar utveckling, miljöpolicy och miljöriktlinjer för alla anställda och strategier.

  1. Reviderat miljöprogram för Vaggeryds kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
  2. Populärversion miljöprogram 2018 Vaggeryds kommun Pdf, 11.2 MB.
  3. Miljöprogram rev del 3 Handlingsplan Pdf, 3 MB.
  4. Miljöprogram 2022-2025 antaget KF 211129 §15 Pdf, 2.7 MB.5
  5. Information om Länsstyrelsens arbete med miljö och klimat samt de olika åtgärdsprogrammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Vaggeryds kommun för klimatet?

Vi i Vaggeryds kommun är med och gör skillnad för klimatet. Världsnaturfonden har tagit fram ett antal kommunförändringar som kommuner kan genomföra för att minska utsläppen av växthusgaser och som gynnar den biologiska mångfalden. Vaggeryds kommun har antagit följande kommunförändringar:

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här finns också resultat och indikatorer på läns- och kommunal nivå. 

  1. Miljömålsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidragslista för att uppnå miljömålen

Det finns många möjligheter att få medel för att göra en insats för naturen och den biologiska mångfalden. Det gäller bara att känna till möjligheterna.

Länsstyrelsen har sammanställt en lista över de olika bidragsmöjligheterna som finns och vem de riktar sig mot. Listan uppdateras årligen för att vara så aktuell som möjligt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson