Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Planer, styrdokument och föreskrifter

Här hittar du planer, program, policys, riktlinjer, reglementen, arbetsordningar och styrande dokument för kommunens verksamheter. Här finns också lokala föreskrifter, stadgar, bidrag och ersättningsregler.

Arbetsordningar och reglementen

Bidrag och ersättningsregler

Lokala föreskrifter

Policys och riktlinjer

Planer och program

Stadgar

Översiktsplan

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell