Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Planer, styrdokument och föreskrifter

Här hittar du planer, program, policys, riktlinjer, reglementen, arbetsordningar och styrande dokument för kommunens verksamheter. Här finns också lokala föreskrifter, stadgar, bidrag och ersättningsregler.

Arbetsordningar och reglementen

Bidrag och ersättningsregler

Lokala föreskrifter

Policys och riktlinjer

Planer och program

Programbudget

Stadgar

Översiktsplan

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-27

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision