Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Årsredovisning och delårsbokslut

Vaggeryds kommun följer upp verksamheternas resultat som presenteras i en årsredovisning och ett delårsbokslut.

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2022 så här…

 • 26 kronor till (+1) Äldre och funktionshinderomsorg
 • 24 kronor till (-1) Grundskola
 • 16 kronor till (+-0) Barnomsorg
 • 10 kronor till (+1) Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
 • 5 kronor till (-1) Individ och familjeomsorg och sociala insatser
 • 4 kronor till (+-0) Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
 • 4 kronor till (+-0) Gatuförvaltning, Fastighetsförvaltning och övrig teknisk verksamhet
 • 7,5 kronor till (+-0) Kommunstyrelsens verksamhet
 • 1,5 krona till (+-0) Räddningstjänst
 • 0,5 krona till (+-0) Miljö- och byggverksamhet
 • 1 krona till (+-0) Arbetslivsbefrämjande åtgärder
 • 0,5 krona (+-0) Övrigt t.ex. valnämnd, Revision, Överförmyndare mm

Och så här får kommunen sina pengar

 • 61 % (+1) av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt
 • 23 % (+3) av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag
 • 5 % (+-0) kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet
 • 6 % (-2) är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter
 • 3 % (-2) kommer från övrigt t.ex. försäljning av verksamhet och varor och reavinster
 • 2 % (+-0) kommer från hyror och arrenden
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell