Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige. Du kan även se vår miljöredovisning digitalt i Vaggeryds kommun Miljöbarometer.

Miljöredovisning 2019

2019 var ett år då vårt miljöarbete tagit ett bra kliv framåt. Och framåt ska vi om vi ska nå övergripande och nödvändiga klimat- och miljömål. Även kopplingen till Agenda 2030 blev tydlig och där vi är med och lär oss mer i Glokala Sverige och kopplar på de miljömässiga målen ihop med sociala och ekonomiska dimensioner och får till en långsiktig hållbar utveckling. Också våra nya kommunfullmäktige mål har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Grön Handlingsplan

Inom målområdet ”Grön Handlingsplan” har det varit ett omfattande arbete med att ta fram en kommunövergripande Grönstrukturplan. Grönstrukturplanen har presenterats och förankrats för politiken i kommunstyrelsen och kommer att bidra med värdefull information och fungera som planeringsunderlag i vårt samhällsbyggande. Och gensvaret från politiker, medborgare och andra har varit väldigt stort och här går vi före många andra kommuner i vårt helhetstänk.

Begränsad klimatpåverkan

Under 2019 har vi även nått framsteg inom miljömålet Begränsad klimatpåverkan som är en av våra största utmaningar. Under året har vi utökat både antalet av fossilfria fordon till 30,7 % och andelen miljöbilar till 43,5 % där främst Socialnämnden har visat vägen och är ett gott exempel.

I och med vår utökning av fossilfria fordon krävs att vi har en laddinfrastruktur som kan matcha utvecklingen. Tack var ett bra samarbete över koncerngränserna har vi hittat ett arbetssätt som säkerställer att vi kommer att ha laddplatser till våra elbilar både nu och i framtiden. Vaggeryds energi och Vaggeryds kommun är 2019 uppe i 44 laddplatser för våra egna tjänstefordon och 4 publika laddplatser.

Det reviderade miljöprogrammet väger in ett utökat och mer långsiktigt hållbarhetstänk. Detta har avspeglat sig i målen om vilket mat vi ska servera i våra kommunala verksamheter. Fokus har flyttats från att enbart satsa på ekologisk mat till att även köpa in svenska och närproducerade livsmedel och servera mat i säsong. Det innebär att vi framöver ytterligare kommer kunna stötta svenska livsmedelsproducenter samt bidra till en ökad självförsörjningsgrad i kommunen, länet och riket.

En ny betydande effekt av vi numera producerar en stor andel av vår mat i tillagningskök ger oss nya möjligheter att minska matsvinnet på ett högst påtagligt vis.

Våra nybyggda förskolor och Vård- och trygghetsboende är utrustade med solceller för att i högre grad producera vår egna hållbara el.

Ett sätt att mäta hur och om vår kommun utvecklas i rätt riktning när det gäller miljöarbetet är att jämföra oss med andra kommuner. I Aktuell hållbarhetsranking för 2019 klättrade Vaggeryds kommun i placeringarna till en 106:e plats vilket var en förbättring jämfört med 2018.

I 2019 års miljöredovisning finns så mycket mer att läsa om och ovan skrivet var bara ett litet axplock. Det viktiga är ändå att se att vi går i rätt riktning och att vi lär oss mer om smart miljöarbete och att vi jobbar tillsammans över förvaltningsgränser och samverkar med företag, föreningar och civilsamhället.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alija Bucuk