Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Så tycker invånarna

Vaggeryds kommuns verksamheter finns i första hand till för invånarna. Därför behöver vi utvärdera och få veta vad invånarna tycker. Det får vi bland annat reda på genom att delta i SCB:s medborgarundersökning och brukarundersökningar.

Mätning och uppföljning av kvalitet görs med fokus på de vi finns till för och hämtar resultat från bl.a. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, SCB medborgarundersökning och SKL Öppna jämförelser.

Resultaten ger kvalitetsindikatorer med både långsiktiga och kortsiktiga accepterade värden som kopplas till de politiska målen och redovisas samlat i början av året i samband med årsredovisning och dialog kring året som gått.

Rapporter SCB:s medborgarundersökning

Vaggeryds kommun deltar vart annat år i medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Undersökningen skickas till 600 slumpvis utvalda medborgare. Här nedan hittar du de övergripande rapporterna från undersökningen.

Rapporter SKL:s Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-06-11

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision