Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Så tycker invånarna

Vaggeryds kommuns verksamheter finns i första hand till för invånarna. Därför behöver vi utvärdera och få veta vad invånarna tycker. Det får vi bland annat reda på genom att delta i SCB:s medborgarundersökning och brukarundersökningar.

Mätning och uppföljning av kvalitet görs med fokus på de vi finns till för och hämtar resultat från bl.a. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, SCB medborgarundersökning och SKR Öppna jämförelser.

Resultaten ger kvalitetsindikatorer med både långsiktiga och kortsiktiga accepterade värden som kopplas till de politiska målen och redovisas samlat i början av året i samband med årsredovisning och dialog kring året som gått.

SKR Öppna jämförelser Insikt

SKR Öppna jämförelser Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Resultat 2020

Vaggeryds kommun har 2020 svarsfrekvens 68 % (varav företag 66 %). Totalt 232 ärenden varav 190 skickats ut, 129 svar. 74 företagsärenden, 64 har skickats ut, 42 svar

Positiv utveckling

 • Hög svarsfrekvens
 • Svarsfrekvensen har särskilt ökat inom byggärenden
 • Högre betyg från ”övriga” d.v.s. privatpersoner, offentlig sektor mm
 • Miljöärenden får högre betyg i år

Negativ utveckling

 • Lägre betyg från företag
 • Byggärenden företag går ner något i betyg, fortfarande högt
 • Livsmedelsärenden företag går ner mycket i betyg
 • Miljöärenden är för få för att synas i rankingen
 • Brand, mark o servering är för få för att synas alls (Corona har påverkat minskning av ärenden)

Svar från företag:

 • Svarsfrekvensen uppgår till 66 procent. Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
 • NKI för Vaggeryd uppgår till 69, vilket är en relativt bra nivå. Resultatet visar dock på en negativ utveckling över tid (2019: 80).
 • Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 74. Samtliga serviceområden har ett index mellan 65-74.
 • Sett till myndighetsområden ges Bygglov (78) högst betyg, medan Livsmedelskontroll (57) ges lägst betyg.

Svar från privatpersoner, ideella föreningar och offentlig sektor:

 • Svarsfrekvensen uppgår till 69 procent. Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
 • NKI för Vaggeryd uppgår till 83, vilket är en mycket bra nivå. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som föregående mätning (2019: 81).
 • Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 88. Samtliga serviceområden har ett index mellan 81-88.
 • Sett till myndighetsområden ges Bygglov (85) högst betyg, medan Livsmedelskontroll (75) ges lägst betyg.
 • Rekommendationerna bygger på dels det övergripande resultatet och dels den sambandsanalys som görs för att identifiera vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten och därmed bör prioriteras.
 • Hög prestation gällande Kompetens har i nuläget en positiv inverkan på helhetsattityden. Framför allt gäller det kunskapen om ämnesområdet.
 • Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande Tillgänglighet och Effektivitet då prestationen inom dessa områden i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning överlag. Störst inverkan har rutinerna kring handläggningen.

År 2020 deltog 193 kommuner i undersökningen.

Resultat 2019

Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen till 67 procent. Det är en relativt bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.

NKI för Vaggeryd uppgår till 81, vilket är en mycket bra nivå. Resultatet ligger på samma nivå som föregående mätning (2018: 81).

Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 86. Samtliga serviceområden har ett index mellan 76 86.

Sett till myndighetsområden ges Livsmedelskontroll (83) högst betyg, medan Miljö och hälsoskydd (71) ges lägst betyg.

Rekommendationerna bygger på dels det övergripande resultatet och dels den sambandsanalys som görs för att identifiera vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten och därmed bör prioriteras.

Hög prestation gällande Kompetens har i nuläget en positiv inverkan på helhetsattityden. Framför allt gäller det kunskapen om ämnesområdet.•

Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande Effektivitet och Tillgänglighet då prestationen inom dessa områden i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning överlag.

Störst inverkan har möjligheten att komma i kontakt med rätt person och rutinerna kring handläggningen.

Resultat 2018

Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden, det högsta betyget gäller den skriftliga informationen.

Bygglov i topp i mätning av kommunens myndighetsservice

Vaggeryds kommun har fått sitt första resultat i servicemätningen SKL Öppna jämförelser Insikt som visar att företagare ger bra betyg till kommunens myndighetsservice 2018. Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden.

Svarsfrekvensen bland företagarna i Vaggeryds kommun är hög (75%) vilket innebär 47 svarande företag. För alla ärenden som inkluderar privatpersoner och offentlig sektor blev det 69 % svarsfrekvens och totalt 110 svar.

Plats 40 av 170 kommuner

Vaggeryds kommun hamnar i rankingen på plats 40 av 170 deltagande kommuner år 2018. Detta innebär plats 10 för bygglov med 83 (mycket högt) i betygsindex, plats 77 (högt) för livsmedelstillsyn med 77 i betygsindex och plats 93 miljö/hälsoskydd med 66 (godkänt) i betygsindex.

Inget myndighetsområde har fått underkänt.

Attityden och bemötandet får goda betyg över rikssnittet inom samtliga myndighetsområden.

Förbättringsområde är information på webbplatsen för miljö och hälsoskydd.

Höga resultat

Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden, det högsta betyget gäller den skriftliga informationen, men även bemötande, tillgänglighet, effektivitet och kompetens samt rättssäkerhet får samtliga över 80, d.v.s. mycket höga poäng.

Endast områden med över 7 svar synliggörs. Serveringstillstånd och brandskydd var under 7 vardera 2018 och syns ej i undersökningen.

Rapporter SKR:s Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Från 2019 görs inte längre några utskrivna rapporter från SKR. Resultaten går att följa löpande på www.kolada.se Länk till annan webbplats.

Jämföraren - Kolada

Vaggeryds kommuns aktuella resultat som uppdateras inför resultatgenomgång av SKR varje år i januari

Rapporter fram till 2018:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell