Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
SKR Öppna jämförelser Insikt

SKR Öppna jämförelser Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Från 2021 deltar Vaggeryds kommun även med upphandlingsärenden.

Enkäten innehåller bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

SKR offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankningar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Genom ett webbverktyg från SKR kan deltagande kommuner också följa resultatet SKR under året och över tid.

NKI-gradering

  • 80 eller högre: Mycket högt,
  • 70 till 80: Högt,
  • 62 till 69: Godkänt,
  • 50 till 61: Lågt,
  • 50 eller lägre: Mycket lågt

Endast områden med över 7 svar synliggörs.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell