Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Obs! Denna nyhet är från 2020-06-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Mot nya mål för Vaggeryds kommun

Den 1 april samlades över 100 personer på Fenix gymnasium för att ge sin bild av hur visionen för Vaggeryds kommun ska uppnås. Det som kom fram under dagen ska användas som underlag till nya övergripande mål för kommunen som ska hålla över lång tid.

Den 6 mars fattades beslut om att en dialog i form av goda samtal skulle hållas kring kommunens vision. Bara några veckor senare samlades 100 personer för att samtala och diskutera. På plats fanns representanter för företagare, föreningsmänniskor, pensionärer, gymnasieelever, politiker, medarbetare och fackligt engagerade. Den stora frågan för dagen var ”Hur ska Vaggeryds kommun uppnå sin vision?” samt ett antal underfrågor. Det som framkom ur samtalen ska användas för nya övergripande mål för kommunen.

– Tänk att så många ställde upp på så kort varsel. Att få samtala med medborgare från olika målgrupper på det här viset, det är unikt, och det gav så otroligt mycket, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet från dialogen sammanställs nu och den 10 april ska kommunstyrelsens arbetsutskott formulera mål utifrån allt som kommit fram. Förslag till mål ska sedan testas inom organisationen och slutligen beslutas i juni. Till det kommer också ett förtydligande program om visionen och målen att tas fram.

Även den som inte hade möjlighet att vara med på dialogen kan bidra till målarbetet genom att senast den 7 april fylla i enkäter på kommunens webbplats. Enkäterna och de goda samtalen handlar om fyra målområden:

  • Hållbar tillväxt och samhällsplanering
  • Utbildning, arbete och näringsliv
  • Kunskap, hälsa och fritid
  • Delaktighet, tillgänglighet och trygghet

Visionen förlängs till 2030

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 att förlänga Visionen för Vaggeryds kommun till 2030.

2013 antogs visionen för Vaggeryds kommun som plats. Den togs fram tillsammans av politiker, företagare, föreningsmänniskor, elever, tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats. Vision 2030, här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund: ”Idéer blir till verklighet”, ”Tanke och omtanke” och ”Där alla har betydelse”.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell