Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-05-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

16 elbilar uppställda framför två biltransportlastbilar.

Fler fossilfria bilar i kommunens verksamheter

Den 29 april levererades 24 elbilar till Vaggeryds kommun. Bilarna ersätter tidigare fordon och kommer att användas i socialförvaltningens verksamheter. Satsningen är en del i kommunens mål att 50% av kommunens fordon ska vara fossilfria år 2020.

Vaggeryds kommun har satt ambitiösa mål i sitt miljöprogram gällande fossilfria transporter. Till år 2020 ska 50 % av kommunens fordon drivas av fossilfria drivmedel eller el. I dagsläget finns ingen biogasmack i kommunen vilket har gjort att kommunen hittills valt att satsa på elbilar. Den första elbilen köptes av tekniska kontoret 2012 och under 2018 fanns 10 elbilar i kommunens olika verksamheter.

Socialförvaltningen går före

Socialförvaltningen har gått i spetsen gällande målet om fossilfria fordon och under 2019 tagit stora kliv för att bidra till att vi når vårt mål. Idag levereras 24 stycken elbilar och senare tillkommer ytterligare 5 hybridelbilar som kommer att användas i socialförvaltningen olika verksamheter.

Socialförvaltningens upphandling av elbilar kommer att ge stor effekt på kommunens fordonsflotta. Under 2018 var 10 % av kommunens bilar elbilar, under 2019 ser prognosen ut att hamna på 24 % av den totala fordonsflottan.

Lokala och globala mål

Vaggeryds kommuns lokala miljömål hänger ihop med de globala målen om att Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) samt med Regeringens mål om att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045 och Jönköpings läns mål om att vara ett plusenergilän till år 2050.

Laddplatser

Vaggeryds kommun och Vaggeryds energi har samarbetat gällande att få laddinfrastruktur till kommunens elbilar. Under 2017 och 2018 sökte vi och beviljades pengar från Klimatklivet (Naturvårdverket) för laddplatser som kommer att sättas upp i kommunens olika verksamheter. Under 2019 kommer vi ha ca 40 laddplatser för kommunkoncernens egna elbilar och ytterligare 4 laddplatser för allmänheten.

Bra miljöinsatser

Hemtjänsten i Vaggeryd och Skillingaryd tilldelades i december 2018 Vaggeryds kommuns interna miljöpris ”Bra miljöinsats 2018" för sitt arbete med att ställa om till elbilar. Hemtjänsten är en av de verksamheter som utgör flest resor och är beroende av att kunna göra besök året runt, dygnet runt.

Vaggeryds Energi nominerades i samma kategori för arbetet med att bygga ut laddinfrastrukturen. 

Fossilfria resor inom hemtjänsten

Vaggeryds Energi bygger ut laddinfrastrukturen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell