Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-05-29 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Upphandling av nötkött och ekologiskt nötkött 2019-2023

Vaggeryds kommun har arbetat med varugrupper som anpassades till de producenter som finns i närområdet.

I dagsläget har kommunen avtal med två leverantörer som levererar ekologiskt nötkött till samtliga beställande kök. Häradsköps Gård och Martin & Servera delar volymer på ekologiskt nötkött där Häradsköps Gård står för 80% av volymen och huvudgrossist Martin och Servera för 20%. Befintligt avtal med Häradsköps Gård och Martin & Servera löper ut 2019-08-31.

Inför upphandlingen 2019

Livsmedelsbranschen domineras idag av ett fåtal större aktörer vilket begränsar marknadskrafterna. Vaggeryds kommun vill bidra till att öka konkurrensen genom att utforma upphandling av livsmedel på ett sätt som gör det möjligt att även små, lokala och medelstora företag ges möjlighet att komma in på marknaden utan att begränsa de stora aktörerna.

För att ta tillvara på små, lokala och medelstora företag har kommunen tillsammans med LRF's lokalavdelning ordnat en träff där lokala producenter har bjudits in. Träffen ordnades i december 2018. Ett 20-tal personer deltog plus representanter från kommunens upphandlingsavdelning och kostorganisation. På mötet diskuterades bland annat förutsättningar för upphandlingen, utkast på upphandlingsunderlag och volymer.

Syftet med träffen var att försöka hitta lokala aktörer som vill delta i upphandlingen och möjliggöra för dem att lämna anbud. Detta resulterade i att livsmedelsupphandlingen delades i tre delar med flera varugrupper inom varje del.

Upphandling av nötkött

Först annonserades upphandlingen av nötkött och ekologiskt nötkött eftersom det finns verksamma nötköttproducenter i kommunen. För att säkerställa bra kvalité och även god djuromsorg ställdes ett antal hållbarhetskrav: transport av djur till slakt, slaktmetod, operativa ingrepp, information om ursprung-enkla produkter, antibiotikaförskrivning, Eu-ekologisk vara. Bäst pris var utvärderingskriteriet.

Totalt har tre anbud inkommit från två leverantörer. Häradsköps Gård lämnade anbud på varugrupp ekologiskt nötkött och Dackebygdens kött lämnade anbud på båda varugrupperna - nötkött och ekologiskt nötkött.

Tabell 1 Anbudssammanställning

  

Anbudsgivare

Anbudssumma/SEK ekologiskt nötkött

Anbudssumma/SEK nötkött

Dackebygdens Kött i Virserum AB

528 745:-

79 190:-

Häradsköps Gård

676 750:-

-

Totalt pris per uppskattad volym per år.

I dagsläget tillåter inte lagen oss att ställa krav på närodlad eller lokalproducerat. Därför försöker man hitta andra former för att fånga lokala leverantörer. Vaggeryds kommun har arbetat med varugrupper som anpassades till de producenter som finns i närområdet. Livsmedelsupphandlingen delades i små varugrupper, eftersom stora aktörer inte är intresserade att delta i så pass små upphandlingar. Ambitionen från kommunen har varit att möjliggöra och underlätta för små, lokala och medelstora företag att delta i upphandlingen.

Första september byter vi leverantör av nöt – och ekologiskt nötkött från Häradsköps Gård till Dackebygdens kött från Virserum. Vaggeryds kommun kommer även i fortsättningen att servera kött från Småland.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling regleras av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Lagen bygger på fem grundläggande principer: icke diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

Icke diskriminering - innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (t.ex. medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.*

Mer om upphandlingar: Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell