Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-04-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-04-18

600 kommuninvånare deltar i SCB:s medborgarundersökning

Sedan 2006 har Vaggeryds kommun deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning vartannat år. Nu kommer snart årets enkät i brevlådan till 600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år.

Varför görs undersökningen?

Resultaten från undersökningen används för att följa upp vad invånarna tycker om kommunen och kommunens verksamheter. Alla svar som lämnas är anonyma. Det är både övergripande frågor och specifika frågor i enkäten som tillsammans ger en bild av kvaliteten i kommunens verksamheter och vilka områden som behöver förbättras. Genom att jämföra med tidigare undersökningar får kommunen också en bild av utvecklingen.

- Det är viktigt att invånarna som får enkäten tar sig tid att besvara den. Ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet av undersökningen, säger Allan Ragnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

Informationsbrev och enkäter till utvalda

Den 10 mars kommer ett informationsbrev via post till dem som är utvalda. Den 16 mars kommer själva enkäten som kan besvaras både på papper eller via webben, där den även finns på engelska, finska och spanska. Nytt för i år är att pappersenkäten även finns på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver man kontakta SCB.

I vårens omgång deltar 55 kommuner och totalt kommer 60 600 personer få enkäten hemskickad till sig. I juni presenteras resultaten av undersökningen. Rapporter från tidigare undersökningar finns på Vaggeryds kommuns webbplats, sökord: medborgarundersökning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-04-18

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision