Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

kollagebilder från Vaggeryds kommun i färgade rutor

Årsredovisning för Vaggeryds kommun 2015

Årsredovisning 2015 antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2016. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott med 4,9 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Nettoinvesteringarna uppgick till 31,6 miljoner kronor. Befolkningen i kommunen ökade med 143 personer till 13 372.

  1. Vaggeryds kommuns årsredovisning 2015PDF

Så här skriver kommunstyrelsens ordförande Allan Ragnarsson i förordet:

2015 blev ett år som i hög grad präglades av den stora flyktingströmmen till Sverige. Kommunen har lyckats mycket väl med mottagandet av såväl ensamkommande barn som mottagandet av evakueringsboende.

En annan stor fråga med stor framtida betydelse för Kommunen har varit planeringen av Höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö. I denna fråga vi har gjort gemensam sak med GGVV-kommunerna. Lobbyverksamheten har gjorts med Raka Spåret, entreprenörsregionen, europakorridoren och GGVV-samarbetet för att få till den västra sträckningen genom Småland. De preliminära förhandlingarna har gett ett bra resultat för både kommun och region med stationsläge i både Tranås, Jönköping och Värnamo.

I Vaggeryd har PHL-fastigheter färdigställt ett 20-tal lägenheter och lokaler för en nyöppnad COOP-butik vilket gett Vaggeryds centrum ett nytt ansikte. VSBo har rivit 2 fastigheter på Götaforsvägen och kommer under 2016 att uppföra ett 4-våningshus med 16 lägenheter. I kvarteret ”Lyckorna” planeras byggnation av ca 15 lägenheter.

Ett detaljplanuppdrag har getts för kvarteret Nestor, numera benämnt Götarps Hage, vilket ger plats för ett 20-tal villor.

Kommunen har fattat beslut om att riva ”Mejeriet” i Skillingaryd för att ge plats åt en större byggnad med lägenheter och med inriktning på någon form av vårdboende.

I början av 2015 köpte kommunen Elverkets gamla kontor, vilket kom väl till användning då BUN dömde ut Östra skolan av miljöskäl. Fastighetsenheten gjorde en snabb ombyggnad och lokalerna kunde tas i bruk när höstterminen startade.

Tekniska utskottet har fått i uppdrag att påbörja exploateringen av den norra delen av Logpoint-området där vi nu kan se en efterfrågan på industritomter.

Ett annat viktigt beslut är att LIS-planen (Strandnära Läge) vunnit laga kraft. Detta har redan resulterat i några beviljade bygglov.

Kommunen har anslutit sig till ”Green Charge” 2 vilket bland annat innebär en satsning på laddstolpar för elbilar och att verka för en Fordonsgasmack i kommunen. Transportsektorn är den största användaren av fossila bränslen och det är viktigt att kommunen är pådrivande för att påskynda övergången till fossilfria bränslen. Inköpen av ekologisk mat har ökat från 36 % till 41 %.

Kommunen är med i KEVAB (kommunal energirådgivning i Vätterbygden AB) som har kontor och utställningshall på A6. På utställningen visas bl.a. olika uppvärmningssystem. Ett besök är att rekommendera.

Kommunen har ökat befolkningen med 143 personer under 2015 och värt att notera är att ökningen skett genom födelseöverskott och inflyttning från övriga landet.

Budgetföljsamheten har varit mycket god och det ekonomiska resultatet hamnar på budgeterad nivå. Socialnämnden har gjort en bra uppryckning jämfört med 2014.

Allan Ragnarsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision