Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

Ordförandeklubba

Kommunstyrelsen beslut i korthet 2016-05-11

Den 11 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kommunstyrelsen tog.

Begäran om utökad ram för 2016 - BUN

Barn- och utbildningsnämnden inkom med en begäran om utökad ram för 2016. Äskandet bestod av två delar, dels kompensation för utökade hyreskostnader för Byarums skola och förskola som uppkommit efter genomförd ombyggnation av lokalerna, och dels kompensation för ökade lönekostnader som uppkommit i samband med att ett nytt kollektivavtal ingåtts.

Kommunstyrelsen beslutade att utöka budgetramen för barn- och utbildningsförvaltningen med185 000 kronor som kompensation för utökade hyreskostnader för Byarums skola och förskola.

Rekrytering av socialchef

Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige att socialnämndens två förvaltningar skulle sammanslås till en förvaltningsorganisation, socialförvaltningen. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med socialnämnden, i enlighet med gällande reglemente, besluta om tillsättande av förvaltningschef för den nya socialförvaltningen.

Under gårdagens sammanträde fattade kommunstyrelsen beslut om att erbjuda Lotta Damberg tjänsten som chef för socialförvaltningen. Lotta har sedan 2010 jobbat inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Vaggeryds kommun, det senaste året som biträdande förvaltningschef och chef för myndighetsutövning inom vård och omsorg.

Lokalplaneutredning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Kommunstyrelsen fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens förslag till principer/målsättningar för stadieindelning, levande landsbygd, avstånd till skola centralorterna samt ändamålsenliga lokaler vilket innebär följande:

  • Bondstorps skolan ska ha en F-3-enhet.
  • Landsbygdsskolorna Åker/Klevshult och Hok/Svenarum ska ha F-3 och 4-6 enheter.
  • I Vaggeryd ska en ny 7-9 skola byggas.
  • Götafors skola ska ha F-3 enhet.
  • Ny förskola i Vaggeryd samt tre avdelningar och en ny förskoleavdelning i Hok.
  • Sörgårdsskolan ska ha F-3 enhet.
  • Hjortsjöskolan ska ja F-3 och 4-6 enheter.
  • Fågelforsskolan ska ha F-3, 4-6 och 7-9 enheter (med nybyggd F-3 skola).

Strategiskt boendeutvecklingsprogram

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet att föreslå kommunfullmäktige att anta del 2 Mål och strategier av kommunens strategiska boendeutvecklingsprogram.

Efter avslutad remissrunda inkom ett totalt antal av 16 yttranden. En omarbetning av del 2 har gjorts för att på bästa möjliga sätt tillgodose majoriteten av de inkomna remissyttrandena.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk