Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

ordförandeklubba

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 2016-05-18

Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kultur- och fritidsnämnden tog vid sammanträdet den 18 maj.

Budget för kultur- och fritidsnämnden 2017

Budgetberedningen har tagit fram preliminära budgetramar som nämnderna har att förhålla sig till under det fortsatta arbetet med budget 2017. För kultur- och fritidsnämnden är den preliminära ramen satt till 29 973 000 kr. Medlen ska bland annat användas till ny lokal för Bissefällarnsamlingen, utveckling av kulturverksamheten och drift- och verksamhetskostnader för Fenixhallen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna inriktningsmålen och inriktningsplanen.

Öppna ungdomsverksamheten – Lokal för UG i Skillingaryd

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 september 2015 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdraget att utreda lokalfrågan för UG med utgångspunkt för torget i Skillingaryd. Förvaltningen presenterade ett förslag den 5 november 2015 om att flytta den öppna ungdomsverksamheten UG från källarlokalerna i Skillingehus till lokalerna på Stationsplan.

Under sammanträde beslutade kultur- och fritidsnämnden att den öppna ungdomsverksamheten ska flytta från nuvarande källarlokaler i Skillingehus till lokalen vid centralplan/torget i Skillingaryd. Flytten kommer att genomföras så snart en uppgörelse finns mellan kommunen och VSBo.

Utvärdering av söndagsöppet i Vaggeryds simhall

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utvärderingen av söndagsöppet i Vaggeryds simhall för säsongen 2015-2016. Sim- och sporthallschefen får i uppdrag att redovisa en ny utvärdering under januari 2017. De genomförda utvärderingarna kommer att utgöra underlag för beslut om permanent söndagsöppet för budget 2018.

Vi har provat att ha söndagsöppet och tanken är att vi ska fortsätta med detta under 2016-2017. Besökarna har varit nöjda och tycker att det är bra att vi har söndagsöppet. Det som har varit mest glädjande är att det kommer många nya besökare och då framförallt familjer som kanske inte hinner under vardagarna, säger Kent-Åke Svensson, sim- och sporthallschef.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kultur- och fritidsnämnden, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk