Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

ordförandeklubba

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet 2016-05-25

Här följer en kort sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2016.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Elevhälsans medicinska verksamhet

Den medicinska insatsen inom elevhälsan är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen. Vaggeryds kommun (genom kommunfullmäktige) är vårdgivare för all hälso- och sjukvård som sker i organisationen.

För att bedriva en medicinsk verksamhet inom elevhälsan ska det finnas ett ledningssystem. Ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten och för att användas för systematiskt och fortlöpande utveckling och för att säkra verksamhetens kvalitet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna förslaget till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Elevhälsans medicinska verksamhet som förvaltningen tagit fram.

Elev- och barnomsorgssituationen

– Situationen i kommunen är under kontroll. De barn vi har i kö får plats i tid. I Svenarum är det högt tryck så där får inte alla barnomsorg som önskar. En del får därför åka in till Vaggeryd som situationen är nu, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen.

Ekonomisk uppföljning januari–april 2016

Det ekonomiska läget i barn- och utbildningsnämnden ser bra ut hittills i år.

– Det är lite fler elever än vad vi har budgetmedel till men det kommer kompenseras i årsbokslutet i efterhand, säger Jenny Larsen.

Arbetsmiljö

Vaggeryds kommun har fått föreläggande om vite om inte brister i arbetsmiljön på Fågelforsskolan och Fenix 2 åtgärdas senast den 1 september.

Läs mer om att kommunen riskerar vite för uteblivna arbetsmiljöåtgärder.

Ny timplan för grundskolan

Rektorsgruppen har diskuterat den nya föreslagna timplanen och den har varit ute på remiss i personalgrupper. Den innebär att det kommer bli mer matematik i årskurs 4–6 och att det blir lite längre dagar där, vilket också kommer påverka skolskjutsarna.

Med tanke på att det är en utökning av undervisningen kommer skolor som behöver utöka organisationen, gå över budget med den del som de utökar. Det ska kompenseras med statliga pengar.

Nämnden godkände den föreslagna timplan under förutsättning att regering fattar beslut i frågan.

Informationspunkter

Barn- och utbildningsnämnden fick bland annat information om kommunens aktivitetsansvar, arbetet med IT i skola och förskola, Fenix internationella utbyte med Kenya och information om kommunens goda resultat i Öppna jämförelser av grundskolan.

Ny rektor på Hjortsjöskolan

Det informerades om att Peter Hansson nu är tillsatt som rektor på Hjortsjöskolan efter Peter Thoreström.

Rekrytering av ny förvaltningschef

Rekryteringen av ny förvaltningschef pågår.

– Det är viktigt att vi får rätt person på jobbet som har en bred bakgrund för jobbet. Det är viktigt att det blir rätt och hellre tar lite tid. Vi har en stabil organisation för att klara ett litet glapp efter nuvarande förvaltningschef, Stefan Hagström, som slutar till semestern, säger Jenny Larsen.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för barn- och utbildningsnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk