Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

Fågelforsskolan

Kommunen riskerar vite för uteblivna arbetsmiljöåtgärder

Kommunen har fått föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket om inte åtgärder vidtagits senast 1 september för arbetsmiljön på Fågelforsskolan och på Fenix 2. Presidierna i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kommer träffas för att diskutera hur detta ska lösas.

Det är kommunledningskontoret som ansvarar för lokalerna som skolan hyr. Därför måste lösningar på problemen diskuteras mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Situationen på Fågelforsskolan

Kommunen riskerar vite på 300 000 kr om inte åtgärder för att förbättra luftkvaliteten på Fågelforskolan 6-9 genomförs senast 1 september. Situationen med den dåliga luftkvaliteten/ventilationen finns med i den riskbedömning och handlingsplan som rektor upprättat den 4 december 2015.

– Många elever upplever besvär vilket påverkar inlärningen. Då är det ju allvarligt, säger Jenny Larsen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Vi har gjort mätningar och vissa åtgärder och kommer överklaga Arbetsmiljöverkets föreläggande här, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör.

Kommunen riskerar också vite på 300 000 kr för att det finns för få toaletter på Fågelforsskolan F–5, men där har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på lösning. Nu inväntas beslut om lokalplaneutredning av kommunfullmäktige innan man går vidare med åtgärderna.

Situationen på Fenix 2

I den nya Fenix-byggnaden finns problem med inomhusklimatet som orsakats på grund av fukt. Här finns sedan tidigare en plan på åtgärder för mattor, lister, golv samt målning och tätning vid läckage, men genomförandet har avstannat. Endast en del av åtgärderna är gjorda på grund av olika syn på ansvarsfrågan. Här riskerar kommunen vite på 400 000 kronor.

Andra åtgärder

Kommunen riskerar också vite på 100 000 kronor om man inte senast 15 december säkerställer att det finns kända och fungerande skriftliga rutiner för hur samordning och kommunikation, i frågor som berör arbetsmiljön, ska fungera mellan barn- och utbildningsförvaltningen och andra enheter i kommunen.

– Här har vi gett Arbetsmiljöverket ett svar och kommer överklaga, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk