Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut i korthet 2016-06-27

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 27 juni 2016.

Justering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala torghandelsföreskrifter

Under det senaste året har det förekommit att propaganda och annonsering av varor och tjänster sats upp på kommunens affischeringstavlor. I något fall har det varit tvivelaktigt om budskapet stridit mot svensk lag. Syftet med tavlorna är att ge möjlighet att nå allmänheten med information om publika evenemang.

Därför beslutade kommunfullmäktige under sammanträdet att §7 Affischering i Allmänna lokala föreskrifter kompletteras med följande stycke:

På kommunens affischeringstavlor är det tillåtet att informera om publika evenemang som vänder sig till allmänheten. Annonser för produkter och tjänster, produktinformation och budskap som kan tolkas som anstötliga, kränkande eller strida mot svensk lagstiftning är ej tillåtna.

Verksamhetsplan 2016 och verksamhetsberättelse 2015 Brottsofferjouren Småland West

Brottsofferjouren Småland West omfattar Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner. Uppgiften är att ge medmänskligt stöd och information till brottsoffer och deras anhöriga.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsplan 2016 samt verksamhetsberättelse 2015. Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat en beskrivning av verksamheten, statistik för brottstyper och andelen drabbade män och kvinnor 2015, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse där särskilt de minimikrav för lokala jourer verifieras. Verksamhetsplanen innehåller 10 stycken mål för 2016.

Vidare har Vaggeryds kommun framför till Brottsofferjouren Småland West att man gärna skulle se att de arbetar med rekrytering av kontaktpersoner i kommunen genom att medverka vid lokala evenemang som till exempel Skillingarydskalaset och Waggerydsdagen.

Kommunal borgen för banklån till Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Kommunfullmäktige beslutar att ge ett kommunalt borgensåtagande på 10 miljoner kronor till Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening.

Kommunal borgen för banklån till Vaggeryds kommuns Västra Fiberförening, Vfiber

Kommunfullmäktige beslutar att ge ett kommunalt borgensåtagande på 12 miljoner kronor till Vaggeryds kommuns Västra Fiberförening, Vfiber.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunfullmäktiges protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Vaggeryds kommun