Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-06-28

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 28 juni 2016.

Beslut om bygglov och rivningslov

Ansökan om bygglov för fastigheten Svalan 6

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet inom fastigheten Svalan 6.

Ansökan om bygglov för fastigheten Masugnskransen 9

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för fasadändring på enbostadshus inom fastigheten Masugnskransen 9.

Ansökan om bygglov för fastigheten Slätten 4

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge liten avvikelse från gällande detaljplan, laga kraft 2011-07-04 och bevilja bygglov samt lämnade startbesked för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Slätten 4. 

Ansökan om rivningslov för rivning av bensinstation inom fastigheten Trekanten 8

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja rivningslov av bensinstationen inom fastigheten Trekanten 8.

Ansökan om strandskyddsdispens för ny brygga inom
fastigheten Hålabo 1:18

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § för ny brygga på cirka 36 kvadratmeter, på befintlig stenpir, i Rasjön.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk