Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-06-28

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 28 juni 2016.

Beslut om bygglov och rivningslov

Ansökan om bygglov för fastigheten Svalan 6

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet inom fastigheten Svalan 6.

Ansökan om bygglov för fastigheten Masugnskransen 9

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för fasadändring på enbostadshus inom fastigheten Masugnskransen 9.

Ansökan om bygglov för fastigheten Slätten 4

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge liten avvikelse från gällande detaljplan, laga kraft 2011-07-04 och bevilja bygglov samt lämnade startbesked för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Slätten 4. 

Ansökan om rivningslov för rivning av bensinstation inom fastigheten Trekanten 8

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja rivningslov av bensinstationen inom fastigheten Trekanten 8.

Ansökan om strandskyddsdispens för ny brygga inom
fastigheten Hålabo 1:18

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § för ny brygga på cirka 36 kvadratmeter, på befintlig stenpir, i Rasjön.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision