Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga




Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet 2016-06-29

Här följer en kort sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 juni 2016.

Ekonomi – uppföljning maj 2016

Förvaltningsekonomen ger en månadsredovisning på personalkostnader och konton med större avvikelser. Barn- och utbildningsnämnden beslutade under sammanträdet att godkänna lämnad rapport.

Elevhälsan informerar om hälsosamtal

Representanter från elevhälsan fanns på plats och informerade om hälsosamtalen. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser som till exempel dyslexi. Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård.

Det var intressant att få veta mer om verksamheten och hur hälsosamtalen går till. Personalen pratade en del om ungdomars mobilanvändning under kvällstid och att det kan leda till sömnsvårigheter. Men det är rent generellt och inget specifikt för Vaggeryds kommun, säger Jenny Larsen.

Fenix kultur- och kunskapscentrum

Martin Alkemark, rektor för gymnasieskolan redogjorde för antalet elever som går på de olika yrkesinriktade programmen samt presenterade personalkostnader för de olika programmen.

Det är viktigt att Fenix fortsätter att erbjuda programmen och att vi satsar mer på att attrahera ungdomar med lärlingsupplägg. I år har det varit färre elever som sökt än tidigare. Men det är svårt att sia om framtiden, vissa år kan vi ha många sökande medan andra år kan det vara färre, säger Jenny Larsen.

Förslag till övergripande integrationsarbete och samordning av flyktingfrågor

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till att inrätta en kommunövergripande tjänst som samordnare för kommunens integrationsarbete. Nämnden anser dock att arbetet med integrationsfrågorna behöver bli mer tydligt samt att kommunstyrelsen ska formulerar tydliga mål med vad man vill åstadkomma med integrationsarbetet.

Tjänsten kommer att finansieras via de extra stöd som beslutats av regeringen. Syftet med dessa medel är att kommunerna ska ges en möjlighet att arbeta med integrationsfrågor på bästa sätt.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för barn- och utbildningsnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision