Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

Ordförandeklubba

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 2016-06-29

Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kultur- och fritidsnämnden tog vid sammanträdet den 29 juni.

Behov av samordning av kommunens integrationsarbete

Kultur- och fritidsnämnden stödjer förslaget om samordning av kommunens integrationsarbete. Nämnden tycker att det är betydelsefullt att en organisationsplan tas fram som klargör arbetets omfattning och uppdragets innehåll.

Idrottsplatserna– Investeringsanslag 2016

Kultur- och fritidsnämnden anslår 261 000 kronor för byggnader och maskinell utrustning till idrottsplatserna. Till Movalla IP anslår nämnden sammanlagt 161 000 kr till ett nytt kodlåssystem, kakel till omklädningsrum samt en bevattningsanläggning. Vaggeryds IP anslår nämnden 100 000 kr till gräsklippare och gärsuppsamlare, städmaskin samt utökning av cykelparkering.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att under hösten 2016 fatta beslut om fördelning av återstående medel av 2016 års investeringsanslag som sammanlagt uppgår till 400 000 kr.

Bibliotek – Ändring av öppettider vid Vaggeryds bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till ändrade öppettider på Vaggeryds bibliotek. Ändringarna träden i kraft från och med 1 september 2016.

Öppettider från 1 september 2016
Måndag kl. 08–18
Tisdag kl. 08–18
Onsdag kl. 10–18
Torsdag kl. 08–18
Fredag kl. 08–16

Hjortsjöbadet – Åtgärder för ökad tillgänglighet för rörelsehindrade

Kultur- och fritidsnämnden har som mål att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade att kunna utnyttja badplatsen vid Hjortsjön. Badplatsen har ingen lämplig gångväg för rörelsehindrade att ta sig från parkeringsplatsen till den befintliga rampen vid stranden. Därför har kultur- och fritidsnämnden beslutat att anslå 95 000 för asfalteringsarbete samt övriga kringarbeten.

Detaljplan för kvarteret Tor, Vaggeryds tätort

En detaljplan har upprättas för ett nytt bostadsområde i kvarteret Tor, Vaggeryd. Området ligger mellan Ödestuguvägen, Storgatan och järnvägen och syftet är att skapa möjligheter för en planerad bostadsbyggnation.

Kultur- och fritidsnämnden tycker att det bör finnas fria ytor för lek samt tillgång till en lekplats inom området. Lekplatsen vid Hjortsjöskolan ligger för långt bort och barnen måste passera en trafikerad väg för att komma till lekplatsen. I övrigt ser nämnden positivt på planförslaget.

Ella och Ingeborg Jonsson musikutbildningsfond

2016 års stipendier ur Ella och Ingeborg Jonsson musikutbildningsfond tilldelades Kristoffer Torp, studerande vid Gotlands Tonsättarskola och Carl Eriksson, studerande vid Musikhögskolan Ingesund.

Kristoffer Torp kunde inte närvara vid utdelningen på nationaldagen och fick möjlighet att hämta sitt stipendium under sammanträdet. Under sammanträdet spelade även Kristoffer upp en egenskriven låt som uppskattades väldigt mycket av åhörarna.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kultur- och fritidsnämnden, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk