Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Kommunstyrelsens beslut i korthet 2016-08-17

Här följer en kort sammanfattning av de beslut och frågor som diskuterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2016.

Tillsättning av vikarierande barn- och utbildningschef

Under tiden rekryteringsprocessen av en ny barn- och utbildningschef pågår beslutade kommunstyrelsen att tillsätta Carina Sandberg som tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Ny detaljplan för Illern 1, Skillingaryds tätort

Kommunstyrelsen beslutade att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Illern 1. Området ligger vid korsningen Fabriksgatan/Läkargatan i Skillingaryd. Syftet är att upprätta en ny detaljplan med max tre våningar då gällande detaljplan reglerar småindustriändamål i två våningar.

– Det är positivt och jätteviktigt att vi kommer igång med bostadsbyggnationen i Skillingaryd. Vi har en intressent som vill bygga bostäder, säger Allan Ragnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarförslag om kärltömningsavgift

Ett medborgarförslag skickades in till kommunstyrelsen med förslag om införande av endast grundavgift (fast avgift) vid sophämtning för de som både har hus och fritidshus i kommunen. I förslaget föreslog man också att tömningsavgiften endast ska tas ut vid de tillfällen då sopkärlet tömts. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget.

Medborgarförslag om utplacering av hjärtstartare

Ett medborgarförslag lämnades in till Vaggeryds kommun med förslag om att placera ut hjärtstartare i kommunen, alternativt bidra till utplacering av hjärtstartare på landsbygden. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget eftersom kultur- och fritidsnämnden köpt in ett antal hjärtstartare till några av de verksamhetsplatserna inom kommunen. Gällande övriga platser inom kommunen har kultur- och fritidsnämnden beslutat att ge föreningar möjlighet att söka ett särskilt bidrag för inköp av hjärtstartare under förutsättning att föreningen står som huvudman för utrustningen.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Vaggeryds kommun