Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i korthet 2016-08-24

Här följer en kort sammanfattning av några av de beslut och frågor som diskuterades vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 augusti 2016.

Dialog kring byggnation av bredband på landsbygden

Utskottet beslutade att skriva till Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, för att beskriva situationen och be regeringen att agera i frågan. Man kommer också kontakta nya landshövdingen i Jönköpings län, Håkan Sörman, så fort han börjar i september för att höra hans syn på frågan. Utskottet diskuterade även andra lösningar för att se vad som här möjligt att göra för att hjälpa föreningarna igång med bredbandsutbyggnaden.

Lärarlönelyftet – en statlig lönesatsning

Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar det andra förslaget som barn- och utbildningsnämnden lagt fram: Att hantera det som ett tidsbegränsat lönetillägg under den tid det beslutas hanteras som stadsbidrag som ansöks varje termin.

Avtal avseende bostadsbyggnation i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg och stationsbyggnad i Jönköpings kommun

Arbetsutskottet godkände det förslag till avtal med Jönköpings kommun om att kommunens ambition är att bidra med 1500 nya bostäder fram till 2035 för att hjälpa Jönköping med den bostadsbyggnation som de förbinder sig till vid byggnation av höghastighetsbana med station i Jönköping. Avtalet kommer slutligen beslutas i kommunfullmäktige. Vaggeryds kommun har fått med en skrivning om att stationen ska bli lättillgänglig att ta sig till från Vaggeryds kommun.

Medborgarförslag om att ansöka om att Klevshult återinförs som postort

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till förslaget men ska ställa frågan till företagen i Klevshult om hur de ser på det, eftersom det kan bli stora kostnader för företagen. Sedan behöver i så fall en dialog med Postnord vidtas.

Medborgarförslag – Gör i ordning ödetomten på Källeliden

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag är att medborgarförslaget avslås eftersom det planeras för bostäder där.

Medborgarförslag – Alla beslut rörande Vaggeryds Vindbrukspark ska tas i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har vetorätt och möjlighet att tillstyrka eller avstyrka tillståndspliktig vindkraftsanläggning och har därmed alltid sista ordet i ärenden som det medborgarförslaget avser. Utav den anledningen godkände arbetsutskottet kommunledningskontorets förslag om att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Vaggeryds kommun

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision