Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-08

ordförandeklubba

Socialnämndens beslut i korthet 2016-08-25

Här följer en kort sammanfattning på några av de ärenden och beslut som socialnämnden tog vid sammanträdet den 25 augusti.

Yttrande på detaljplan för kvarteret Tor

Socialnämnden godkände socialförvaltningens förslag till yttrande som trycker på vikten av boendemöjligheter även för människor som på olika sätt kan behöva extra stöd. Men också att det är viktigt att miljön i stort bli hälsofrämjande.

Remiss – behov av samordning av kommunens integrationsarbete

Socialnämnden är positiv till förslaget om en resurs för övergripande integrationsarbete och samordning av flyktingfrågorna. Det är en viktig strategisk fråga.

Dock anser nämnden att det är av vikt att uppdraget förtydligas. Det behöver konkretiseras och nämndernas ansvarsområde behöver klargöras. Nämnden vill framföra vikten av tydlighet i målformulering kring integrationsarbetet, långsiktiga och kortsiktiga mål för att hantera resurser i den egna förvaltningen och få ett framgångsrikt arbete.

Förslagsvis behöver ett styrdokument framställas såsom integrationsplan, program eller liknande som berörda förvaltningar har att följa. Socialnämnden ser helst att uppdraget anpassas till att gälla det inom nämnden lagstyrda ansvarsområdet.

Ekonomisk information

Socialnämnden följde upp den ekonomiska situationen.

Kanske lite oväntat är socialnämndens resultat i jämförelse med budget fortfarande positivt hittills i år, kommenterar nämndens ordförande, Gert Jonsson.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för socialnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-08

Sidansvarig:

Alija Bucuk