Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

Människor i rörelse Vaggeryds centrum

Kommunens resultat i kvalitets- och medborgarundersökningar

Vaggeryds kommuns verksamheter och tjänster har stor betydelse för kommuninvånarnas vardag. På kommunövergripande nivå görs flera undersökningar som mäter kvaliteten.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är några exempel på undersökningar som görs och ger en indikation på vilken nivå kommunen håller. I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är det kommuninvånarna själva som har fått tycka till om hur de upplever Vaggeryds kommun medan i KKiK är det kommunens resultat och prestationer som ligger till grund för slutresultaten.

KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet

Det är första gången som kommunen är med i undersökningen KKiK. Den genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet inom följande fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, medborgarens delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Årets rapport visar bland annat på ett bra skolresultat och att medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de tar kontakt med kommunen. Vidare upplever kommuninvånarna att Vaggeryds kommun är en trygg plats att bo på.

Det vi behöver bli bättre på enligt rapporten är att ha mer generösa öppettider vad gäller bibliotek, simhall och återvinningscentral, vilket är något vi arbetat med under året genom att till exempel ha söndagsöppen på simhallarna och öka accessen till biblioteken.

– Skolresultaten är väldigt positiva och det är någon som vi har jobbat mycket med. Där har vi gjort en lång resa och de olika satsningarna som vi genomfört har bidragit till att vi stigit inom detta området. Men det är minst lika viktigt att fortsätta jobba vidare, säger Gert Jonsson ordförande för kommunstyrelsen.

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning genomfördes under våren 2016 och 600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år fick besvara enkäten. De fick betygsätta kommunen utifrån tre områden;

Nöjd region-Index (NRI) mäter vad medborgarna anser om kommunen som en plats att bo och leva på. Vaggeryds kommuns NRI är 62 för årets undersökning på en skala från 0 till 100, vilket är högre än i kommuner av samma storlek. Dock har resultatet varit en nedåtgående trend sedan 2006, men har varit oförändrat sedan 2014. 43 procent av medborgarna i Vaggeryds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (10 på den 10-gradiga skalan).

Nöjd Medborgar-Index (NMI) mäter vad medborgarna anser om kommunens verksamhet. Kommunens NMI är 57 på en skala mellan 0 till 100. Det är högre än kommuner av samma storlek. Jämfört med undersökningen som gjordes våren 2014 har förskolan och äldreomsorgen fått högre betyg nu än då. Kommuninvånarna tycker även att de fått ett bra bemötande när de tagit kontakt med kommunens olika verksamheter.

Nöjd Inflytande-Index (NII) mäter vad medborgarna anser om inflytandet i kommunen. Vaggeryds kommun NII är 44 på en skala mellan 0 till 100, vilket är högre än i kommuner av samma storlek. Högst betyg ger personer mellan 65-74 år. Jämfört med samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2015 eller våren 2016 ligger Vaggeryds kommun på ett högre genomsnittsresultat vad gäller kontakt, påverkan och förtroende.

– Jag tycker att det är jättepositivt och roligt att så många kommuninvånare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Det som är allvarligt i detta är bostadssituationen och det är inget unikt för oss men ska vi fortsätta att växa måste vi jobba med det, säger Gert.

– Överlag har vi bra värden om man jämför med kommuner i samma storlek men även större kommuner, vilket är positivt, fortsätter Gert.

Vaggeryds kommun har varit med i undersökningen sedan 2006.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision