Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-09-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-09-23

ordförandeklubba

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i korthet 2016-09-21

Här följer en kort sammanfattning av några av de beslut och frågor som diskuterades vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2016.

Kommunens bekostnad av svartfiber till 50 fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett principbeslut om att utlova fiberföreningarna att teckna anslutning för svartfiber till cirka 50 fastigheter.

Behov av samordning och förtydligande av roller inom kommunens integrationsarbete

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till att inrätta en kommunövergripande tjänst som samordnar kommunens integrationsarbete. Utskottet betonar vikten av att formulera tydliga mål och vad man vill åstadkomma med integrationsarbetet. Skulle det bli aktuellt kommer tjänsten att finansieras via de extra stöd som beslutats av regeringen. Syftet med dessa medel är att kommunerna ska ges en möjlighet att arbeta med integrationsfrågor på bästa sätt

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2016 –
Jönköpings nämndemannaförening

Jönköpings nämndemannaförening ansökte om ett bidrag på 5 x 200 kronor till föreningens verksamhet för 2016 avseende de 5 nämndemän i Jönköpings tingsrätt, vilka utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndemannaföreningens ansökan.

Köpekontrakt del av fastigheten Trolleberget 1:4

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan
Vaggeryds kommun och lagfarna ägare till fastigheten Hästhoven 3 i Skillingaryd.

Optionsavtal Vaggeryds Svarv på del av Gärahov 2:1

Arbetsutskottet godkänner upprättat tvååriga optionsavtal mellan Vaggeryds kommun och Vaggeryds Svarv, på ca 4 000 kvm på den kommunala fastigheten GÄRAHOV 2:1

Förfrågan om köp av arrendetomt på Båramo 1:7

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår förfrågan om köp av arrendetomt på Båramo 1:7 med tanke på behovet av kommunal rådighet över framtida exploateringsmark.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för kommunstyrelsens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-23

Sidansvarig:

Vaggeryds kommun