Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-23

ordförandeklubba

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet 2016-09-28

Här följer en kort sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 september 2016.

Ny förskola i Vaggeryds tätort och utökning i Hok

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under sammanträdet att en ny förskola ska byggas på Södra park i Vaggeryd. Förskolan ska ha plats för ca. 60 barn, ha möjligheter för omsorg på obekväm arbetstid samt vara ett administrativt centrum för kommunens förskolor.

Nämnden beslutade även att de lokaler på Fenix som idag är förskola ska byggas om till lokaler för gymnasieskolan/komvux.

Nämnden beslutade också att en ny förskola med tillagningskök ska byggas i Hok och ha plats för ca. 80 barn. Vart förskolan ska ligga är ännu inte bestämt.

Jag tycker att det är jättepositivt! Att vi bygger två nya förskolor ökar kommunens attraktivitet och att fler kan tänka sig att flytta hit, tror jag, säger Jenny Larsen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ekonomi – uppföljning januari – augusti 2016

Förvaltningsekonomen informerade om preliminära siffror gällande delårsbokslutet. Rapporten visar att ekonomin ser bra ut och att kommunen har fler barn i både förskola och skola än under samma tidsperiod 2015.

SKA-redovisning

Under sammanträdet var personal på plats och berättade om hur de jobbar med det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån läroplanen arbetar de bland annat med barns inflytande och att motivera dem till hur de kan påverka sin situation.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för barn- och utbildningsnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk