Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-21

Sammanfattning av socialnämndens sammanträde 2016-10-20

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid socialnämndens möte den 20 oktober 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

18-åringar på HVB-hem

Socialförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram rutiner/riktlinjer för hantering av barn som fyllt 18 år på HVB-hem. Socialnämnden beslutade under sammanträdet att godkänna förvaltningens förslag innehållande riktlinjer gällande hantering av unga som fyllt 18 år på HVB-hem, enligt nedan:

  • Ensamkommande unga som fyller 18 år innan beslut har fattats i ärendet om uppehållstillstånd kommer i normalfallet att betraktas som vuxna och ska därmed hänvisas till anläggningsboende i Migrationsverkets regi, alternativt eget boende.
  • För unga som fyller 18 år innan beslut har fattats i ärendet om uppehållstillstånd kvarstår möjlighet till placering i kommunen fram till 21 års ålder om den unge har fortsatt vårdbehov utifrån lagens intentioner (SoL) samt att placering genomförts innan den unge fyllt 18 år.

Yttrande med anledning av granskning av arbetsmarknadsenheten

Kommunens revisorer, har med hjälp av Deloitte, genomfört en granskning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. I samband med granskningen har en rapport upprättats och i sammanfattningen finns iakttagelser och rekommendationer. Socialnämnden kan fram till 30 oktober 2016 yttra sig om skrivelsen. Socialförvaltningen har lämnat in ett yttrande som nämnden beslutade att godkänna under sammanträdet.

Yttrande gällande motion – Sex timmars arbetsdag på prov

En motion har lämnats in till kommunen med förslag på att Vaggeryds kommun ska genomföra test av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett av kommunens äldreboenden under ett år med start 2017. Vidare föreslås även att kommunen tillsätter en utredning att titta på vilka konsekvenser ett införande av 6 timmars arbetsdag i samtliga kommunens verksamheter skulle innebära. Socialnämnden beslutade under sammanträdet att godkänna förvaltningens yttrande i frågan till kommunstyrelsen.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för socialnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-21

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision