Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-28

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-10-25

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 25 oktober 2016.

Kontrollplan 2017 - För offentlig kontroll av livsmedel i
Vaggeryds kommun

Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att den offentliga kontrollen av livsmedel i Vaggeryds kommun utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra förekommande uppgifter.

Miljö- och byggnämnden beslutade under mötet att anta kontrollplanen.

Ansökan om förhandsbesked

Under sammanträdet beslutade miljö- och byggnämnden att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage inom fastigheten Lerås 1:1.

Vidare beslutade nämnden även att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av 10 stycken enbostadshus inom fastigheten Stödstorp 2:1 (Kv. Stjärnljuset).

Ansökan om bygglov för

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbesked
för skyltanordning inom fastigheten Stödstorp 2:2.

Nämnden beslutade också att bevilja bygglov för tillbyggnad av missionshus inom fastigheten Ekhult 1:9.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk