Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-10-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-10-28

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-10-25

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 25 oktober 2016.

Kontrollplan 2017 - För offentlig kontroll av livsmedel i
Vaggeryds kommun

Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att den offentliga kontrollen av livsmedel i Vaggeryds kommun utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra förekommande uppgifter.

Miljö- och byggnämnden beslutade under mötet att anta kontrollplanen.

Ansökan om förhandsbesked

Under sammanträdet beslutade miljö- och byggnämnden att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage inom fastigheten Lerås 1:1.

Vidare beslutade nämnden även att lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av 10 stycken enbostadshus inom fastigheten Stödstorp 2:1 (Kv. Stjärnljuset).

Ansökan om bygglov för

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov samt lämna startbesked
för skyltanordning inom fastigheten Stödstorp 2:2.

Nämnden beslutade också att bevilja bygglov för tillbyggnad av missionshus inom fastigheten Ekhult 1:9.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-10-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision