Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

Delårsbokslut 2016

Delårsbokslut för Vaggeryds kommun

Kommunens delårsbokslut visar bland annat på ett överskott för hela år 2016 på 20 miljoner kronor. Resultatet bedöms bli 15 miljoner kronor bättre än årsbudgeten.

Detta beror bland annat på statliga pengar för mottagning av flyktingar och ensamkommande barn. Beräknat helårsresultat innebär att balanskravet klaras och överskottet beräknas vara tillräckligt för god ekonomisk hushållning.

Befolkningen ökade med 92 personer

Kommunens befolkning uppgick den 30 juni 2016 till 13 464 personer vilket motsvarar en ökning med 177 personer sedan 2015-06-30. Sett till det första halvåret ökade befolkningen med 92 personer från årsskiftet.

– Jag konstaterar att det är ett godkänt resultat sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Flera viktiga ekonomiska mål och indikatorer pekar åt rätt håll. Vi klarar balanskravet och har en nettokostnadskvot på rätt nivå som är under 98%, säger Gert Jonsson, kommunalråd i Vaggeryds kommun.

– Det är ett positivt delårsresultat som visar ett överskott på ungefär 25 mkr. Resultatet beror framförallt på större statliga intäkter med ungefär 60 mkr vilket är en konsekvens av regeringens satsningar på vår gemensamma välfärd. De ökade bidragen har bland annat lett till mer personal i skola, barnomsorg och inom äldreomsorg, säger Kenth Williamsson, oppositionsråd i kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk