Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-28

Socialnämndens beslut i korthet 2016-11-24

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som socialnämnden behandlade vid sammanträdet den 24 november 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter att det justerats.

Organisationsförändring av HVB-verksamheten

Den statliga ersättningen för ensamkommande flyktingbarn kommer att minskas 2017. Antalet barn i verksamheten kommer enligt prognosen också att minska, vilket kräver en ändrad organisation där enheter kommer tas ur bruk.

Socialnämnden beslutade att organisationen inom HVB-verksamheten minskas på grund av denna volymminskning och de ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Rapport om avvikelser inom Vård- och omsorg 2016

Socialförvaltningen har tagit fram en rapport om avvikelser. Socialförvaltningen ska enligt SOSFS 2011:9 hantera klagomål och synpunkter. Under våren har delar av staben granskat processen ”klagomål och synpunkter” för att identifiera förbättringar och att förstärka processen.

Under första halvåret 2016 har det rapporterats in totalt 525 faktiska avvikelser. Av dessa står antalet fallrapporter för största delen, cirka 64 %. Läkemedelsavvikelser representerar cirka 27 %.

Socialnämnden godkände rapporten som lämnades.

Kontaktpolitikerdagar

Socialnämnden beslutade att under 2017 kommer kontaktpolitikerdagar att genomföras den 26 januari, 27 april och 26 oktober.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk