Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

Ordförandeklubba

Tekniska utskottets beslut i korthet 2016-11-29

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som tekniska utskottet behandlade vid sammanträden den 29 november 2016.

Tilldelning upphandling konsulttjänster

Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska kontoret genomfört upphandling av konsulttjänster inom tekniska kontorets verksamhetsområde. Tekniska utskottet beslutade att tilldela föreslagna företag enligt upphandlingsprotokollet daterat 2016-11-28.

Tilldelning upphandling redskapsbärare

Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska kontoret genomfört upphandling av en (1) styck redskapsbärare. Tekniska utskottet beslutade att tilldela Mek & Maskin Markvårdsmaskiner uppdraget att leverera redskapsbärare.

Utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser i Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige antog ny policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser 2015-09-28.

Med utgångspunkt från policyn har en utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år).

Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen fastställa utvecklingsplan för allmänna lekplatser och aktivitetsplatser i Vaggeryds kommun.

Yttrande på detaljplan för kvarteret Illern, Skillingaryd

Tekniska utskottet beslutade att man i yttrandet till miljö- och byggnämnden vill att hänsyn tas till tekniska utskottets kommande revidering av gång- och cykelvägsplan där möjlighet att anlägga gång- och cykelväg på östra sidan av Fabriksgatan i Skillingaryd kommer att ges.

Sammanträden

Önskemål om att ändra tidigare fastställda sammanträdesdatum under 2017 för tekniska utskottet har framförts. Tekniska utskottet beslöt att ändra sammanträdesdag från tisdagen den 17 januari till fredagen den 27 januari klockan 8.00 på grund av att kunna tilldela upphandlingar.

Tekniska utskottet beslöt också att ändra sammanträdesdag från tisdagen den 16 maj till tisdagen den 9 maj 2017 klockan 13.00 på grund av kollision med budgetberedningens sammanträde.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för tekniska utskottets protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk