Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-11-30

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 30 november 2016.

Beslut om bygglov

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong
inom fastigheten Götastrand 1:1

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong inom fastigheten Götastrand 1:1.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage inom
fastigheten Morarp 2:102

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage inom fastigheten Morarp 2:102, eftersom sökt åtgärd strider mot detaljplanebestämmelserna.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rastad 1:65

Nämnden beslutade att, med liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1969-09-24 och bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage inom fastigheten Rastad 1:65.

Ansökan om permanent bygglov för befintligt lagertält inom fastigheten Lokatten 5

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 30 november 2021 för befintligt lagertält inom fastigheten Lokatten 5.

Detaljplan för kv. Illern 1 – Nya bostäder i Skillingaryd

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder, med maximalt tre våningar, på kvarteret Illern i Skillingaryds tätort. Detaljplanen var ute för samråd från 2016-11-03 till och med 2016-11-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar att upprättad samrådsredogörelse som sin egen, göra de ändringar som föreslås och därefter skicka ut detaljplanen för granskning.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk