Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-11-30

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 30 november 2016.

Beslut om bygglov

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong
inom fastigheten Götastrand 1:1

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong inom fastigheten Götastrand 1:1.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage inom
fastigheten Morarp 2:102

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage inom fastigheten Morarp 2:102, eftersom sökt åtgärd strider mot detaljplanebestämmelserna.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rastad 1:65

Nämnden beslutade att, med liten avvikelse från gällande detaljplan, fastställd 1969-09-24 och bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage inom fastigheten Rastad 1:65.

Ansökan om permanent bygglov för befintligt lagertält inom fastigheten Lokatten 5

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 30 november 2021 för befintligt lagertält inom fastigheten Lokatten 5.

Detaljplan för kv. Illern 1 – Nya bostäder i Skillingaryd

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder, med maximalt tre våningar, på kvarteret Illern i Skillingaryds tätort. Detaljplanen var ute för samråd från 2016-11-03 till och med 2016-11-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar att upprättad samrådsredogörelse som sin egen, göra de ändringar som föreslås och därefter skicka ut detaljplanen för granskning.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision