Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-12-09 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-12-09

Gert Jonsson tillsammans med representanter från polisen.

Polisen och Vaggeryds kommun avger medborgarlöfte

Sedan 2010 har Vaggeryds kommun och polisen tillsammans arbetat med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Medborgarlöften är en del av polisens ny arbetssätt och handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Vaggeryds kommun och polisen har sedan 1 januari 2016 arbetat med medborgarlöften.

Gert Jonsson tillsammans med representanter från polisen

Kommunen och lokalpolisområdet Värnamo har efter medborgar- och medarbetardialoger samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst arbetat fram en lägesbild över kommunen. Under 2016 har även dialoger genomförts i centrala Vaggeryd och Skillingaryd samt på Fenix kultur- och kunskapscentrum. Utifrån denna gemensamma lägesbilden har ett antal fokusområden identifierats som polisen kommer att arbeta med under 2017:

  • Ungdomskriminalitet (narkotikabrott, stölder och skadegörelse)
  • Trafiksäkerhet (hastigheter)
  • Brott i nära relationer
  • Våld i offentliga miljöer

– Jag tycker att det är viktigt och bra att vi samverkar med polisen och det är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-12-09

Sidansvarig:

Alija Bucuk