Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-13 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-13

Kollagebild

Mål för integrationsarbete

Kommunstyrelsen har beslutat om mål för integrationsarbetet i Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för integrationsarbetet. Nu känner jag att vi har lagt en bra grund för det fortsatta arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

En enig kommunstyrelse ställde sig bakom målen för integrationsarbetet som tagit fram.

Vision

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Övergripande mål

Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun.

Delmål

Integrerade bostadsmiljöer: Vaggeryds kommuns nyanlända skall integreras i boendemiljöer som präglas av mångfald och flexibelt utbud.

Del av samhället: Genom nätverk och olika former av mötesplatser skall nyanländas engagemang och delaktighet tas tillvara på ett sätt som berikar Vaggeryds kommun.

Utbildning och kompetens: Genom flexibel och individanpassad utbildning skall nyanlända få lika förutsättningar att skapa sig en positiv framtid i vår kommun

Arbete och försörjning: Genom att ta tillvara på nyanländas drivkrafter och förmåga, i kombination medaktiva insatser, skall förutsättningar för egen försörjning skapas.

Samlad uppföljning: Skapa en samlad bild av kommunens arbete med integration, i jämförelse med andra kommuner och underlätta samverkan med andra aktörer.

– Jag är glad över vårt övergripande mål som säger att nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-13

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision