Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-31

Kommunfullmäktige sammanträder.

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 januari

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 30 januari 2017 klockan 17.00. Före sammanträdet blir det en andaktsstund av Maria Åberg, präst i Svenska Kyrkan, Skillingaryd.

Ärenden

 • Interpellationer och frågor
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Medborgarförslag – Hundbadplats vid Hjortsjö
  eller Linnerydsbadet
 • Kommunövergripande policy med riktlinjer mot hot och våld i arbetet
 • Förändrade nättariffer för Vaggeryds Elverk
 • Skillingaryds simhall – Reningsanläggning, reinvesteringsåtgärd, begäran om tilläggsanslag 2017
 • Kompletteringsbudget 2016 och 2017 till barn- och utbildningsnämnden
 • Ny förskola i Vaggeryds tätort
 • Detaljplan för kv. Tor – nytt bostadsområde, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun
 • Bildande av kommunalförbund för avfallsverksamheten inom GGVV.

Välkommen att ta del av sammanträdet och lyssna till dina förtroendevalda!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-31

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision