Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-26 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-26

Beslut i korthet vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-25

ordförandeklubba

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som barn och utbildningsnämnden behandlade den 25 januari 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Ekonomi - uppföljning december 2016

Preliminärt ser det ut som att resultatet blir drygt 4 miljoner kronor innan kompensation för ökat elevantal.

Elev- och barnomsorgssituationen

Avtal är klart för barnomsorgslokaler i gamla apoteket i Vaggeryd från 1 april. Den 1 maj beräknar man även kunna öppna förskoleverksamhet i gamla familjecentralen i Vaggeryd. Detta gör att kommunen kan erbjuda barnomsorgsplats inom fyra månader som man är skyldig att göra.

Krishanteringsplan

Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat sin krishanteringsplan. Godkändes av nämnden.

Arbetsmiljöåtgärder

En del åtgärder är på gång för förbättring av skolmiljön. Bland annat renovering av toaletter på Svenarums skola och renovering av lilla sporthallen vid Hjortsjöskolan. Vissa delar finansieras inom barn- och utbildningsnämndens ram medan andra kräver medel från kommunstyrelsen. Därför kommer dessa delar även att tas upp i kommunstyrelsen.

Stadieindelning 2017

Nämnden beslutar att en stadieindelning där årskurs 6 ska tillhöra mellanstadiet istället för högstadiet och årskurs 3 lågstadiet (F-3) ska genomföras redan till hösten 2017. Ett tidigare beslut är taget av kommunfullmäktige om att stadieindelningen ska se ut på detta sätt.

Det är genomförbart men medför att en del enheter blir splittrade. I Hok saknas även lokaler för att kunna genomföra detta. Frågan om lokaler i Hok kommer barn- och utbildningsnämnden skicka till kommunstyrelsen. I kommunens södra delar är det genomförbart genom att skola för nyanlända flyttas från Sörgårdsskolan till Fågelforsskolan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-26

Sidansvarig:

Alija Bucuk